Menettely : 2018/2531(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000102/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Keskustelut :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 18k
21. joulukuuta 2017
O-000102/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000102/2017
Komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 128 artikla
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, PPE-ryhmän puolesta
Iratxe García Pérez, Soraya Post, S&D-ryhmän puolesta
Arne Gericke, ECR-ryhmän puolesta
Malin Björk, GUE/NGL-ryhmän puolesta
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, Verts/ALE-ryhmän puolesta
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, ALDE-ryhmän puolesta

 Aihe: VP/HR - naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Ihmisoikeuksien puolustajien tukeminen on EU:n ulkoisen ihmisoikeuspolitiikan vakiintunut komponentti ja tärkeä prioriteetti. Euroopan parlamentti on pitkään puhunut EU:n ihmisoikeuksien puolustajia koskevan kattavan toimintalinjan puolesta ja aktiivisesti osallistunut sen muovaamiseen monilla päätöslauselmillaan, viimeksi mietinnössä ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016. EU:n tuki on erityisen tärkeää nyt, kun ihmisoikeuksien puolustajien toimintaympäristöstä on tulossa yhä rajoittavampi, poliittinen tila ja kansalaisyhteiskunnan tila supistuu monissa valtioissa ja ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu yhä useampia uhkia.

Naispuolisilla ihmisoikeuksien puolustajilla on työssään erityisiä sukupuoleen liittyviä esteitä ja uhkia. Ne saattavat alkaa siitä, että heidän perheensä ja yhteisönsä vastustavat heidän suunnannäyttäjän rooliaan. Tämä johtuu naisten työtä ja paikkaa yhteiskunnassa koskevista stereotypioista ja voi johtaa eriarvoiseen mahdollisuuteen käyttää resursseja, verkostoja ja taloudellisia ja sosiaalisia järjestelmiä, jotka suojelevat heitä ja tukevat heitä heidän tekemässään työssä. Tämän lisäksi naispuoliset ihmisoikeuksien puolustajat joutuvat usein kestämään naisiin kohdistuvia perinteisiä hyökkäyksiä, kuten raiskauksia, seksualisoituja mustamaalauskampanjoita ja happohyökkäyksiä sekä heidän lapsiinsa tai perheeseensä kohdistuvia uhkauksia ja vahingontekoa ja heidän kumppaniensa ja yhteisöjensä aggressioita. Kaikkialla maailmassa tällainen syrjintä ja väkivalta uhkaavat naisten ja varsinkin naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien osallistumista poliittiseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Ihmisoikeuksien puolustajilla on keskeinen asema kestävän kehityksen ja yhteiskuntien selviytymiskyvyn saavuttamisessa. Siksi on tärkeää, että otetaan käyttöön strategioita, joilla tarjotaan naispuolisille ihmisoikeuksien puolustajille tukea, jossa otetaan huomioon sukupuolinäkökohdat. Tämän mukaisesti ihmisoikeuksien puolustajia koskevissa EU:n suuntaviivoissa tunnustetaan, että ihmisoikeuksien puolustajien tukemisessa on oltava mukana sukupuolinäkökulma.

Millaisia mekanismeja ja parhaita käytäntöjä varapuheenjohtaja / korkea edustaja ottaa käyttöön varmistaakseen ja varmentaakseen, että EU:n kaikki edustustot panevat kaikilta osin täytäntöön ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat, mukaan lukien sukupuolikohtaiset tekijät, joilla pyritään vastaamaan naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien näkyvyyttä, perhetukea, mahdollista uudelleen sijoittumista ja fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukemista koskeviin tarpeisiin?

Kuinka montaa naispuolista ihmisoikeuksien puolustajaa EUH on tukenut edustustojen hallinnoimilla tilapäisillä avustukilla siitä lähtien kun hyväksyttiin EU:n ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskeva strategia ja toimintasuunnitelma ja missä valtioissa? Mitä olivat tuen sukupolikohtaiset tekijät?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö