Eljárás : 2018/2531(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000102/2017

Előterjesztett szövegek :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Viták :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 198kWORD 17k
2017. december 21.
O-000102/2017
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000102/2017
a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő)
az eljárási szabályzat 128. cikke
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Iratxe García Pérez, Soraya Post, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Arne Gericke, a(z) ECR képviselőcsoport nevében
Malin Björk, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: VP/HR - A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás
 Válasz a plenáris ülésen 

Az emberi jogok védelmezőinek támogatása az Unió külső emberi jogi politikájának egyik régi eleme és fő prioritása. Az Európai Parlament régóta támogatja, hogy alakítsanak ki átfogó uniós politikát az emberi jogok védelmezőire vonatkozóan, és számos állásfoglalásában – legutóbb a „2016. évi éves jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetéről a világban” című jelentésében – tevékenyen hozzá is járult annak kialakításához. Napjainkban az uniós támogatás annál is fontosabb, mivel az emberi jogok védelmezői egyre korlátozottabb környezetben dolgoznak, politikai és civil társadalmi mozgásterük számos országban beszűkült, illetve egyre több fenyegetést is kapnak.

A női emberijog-védők sajátos nemi alapú akadályokba ütköznek, és fenyegetésekkel is szembe kell nézniük munkájuk során. Ez először a nők a társadalomban és a munka világában betöltött szerepével kapcsolatban családjuk vagy közösségük körében kialakult sztereotípiák miatt az általuk betöltött vezető szereppel szembeni ellenállásban mutatkozhat meg, és a védelmüket szolgáló, illetve a munkájukat elősegítő erőforrásokhoz, hálózatokhoz, valamint gazdasági és szociális lehetőségekhez való hozzáférés megnehezülését eredményezheti. Ezen túlmenően a női emberijog-védők gyakran ki vannak téve a hagyományosan a nők ellen elkövetett olyan erőszakos cselekményeknek, mint például a nemi erőszak, a nemi alapú rágalomhadjáratok, a savval elkövetett támadások, gyermekeik vagy családjuk fenyegetése vagy bántalmazása, továbbá partnerük vagy közösségük ellenük fordulása. A világ minden tájáról elmondható, hogy a nők részvételét a politikai és társadalmi életben diszkrimináció és erőszak fenyegeti, és ez még inkább igaz a női emberijog-védők esetében. Mivel az emberi jogok védelmezői kulcsszerepet játszanak a fenntartható fejlődés előmozdítása és a társadalom teherbíró képességének fokozása terén, alapvetően fontos, hogy a nemi szempontokat figyelembe vevő stratégiák révén támogassuk a női emberijog-védőket. Ennek megfelelően az emberi jogok védelmezőiről szóló uniós iránymutatásokban szerepel, hogy a nemi szempontot is figyelembe kell venni az emberi jogok védelmezőinek támogatása során.

Milyen mechanizmusokat és bevált gyakorlatokat honosított meg az alelnök/főképviselő annak biztosítására, hogy minden uniós küldöttség maradéktalanul végrehajtsa az emberi jogi jogvédőkről szóló uniós iránymutatásokat, és köztük a női emberijog-védőket támogató azon nemi szempontú elemeket, amelyek a láthatóságra, a családi támogatásra, az áthelyezési lehetőségekre, illetve a testi és szellemi egészség védelmére irányulnak?

Az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos európai uniós stratégiai keret és cselekvési terv elfogadása óta az EKSZ közvetlenül hány női emberijog-védőnek nyújtott eseti támogatást, és mely országokban? Melyek voltak e támogatások nemi szempontú összetevői?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat