Procedūra : 2018/2531(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000102/2017

Iesniegtie teksti :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Debates :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 196kWORD 17k
2017. gada 21. decembris
O-000102/2017
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000102/2017
Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei)
Reglamenta 128. pants
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, PPE grupas vārdā
Iratxe García Pérez, Soraya Post, S&D grupas vārdā
Arne Gericke, ECR grupas vārdā
Malin Björk, GUE/NGL grupas vārdā
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, Verts/ALE grupas vārdā
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, ALDE grupas vārdā

 Temats: VP/HR - Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām
 Atbilde plenārsēdē 

Atbalsts cilvēktiesību aizstāvjiem (CA) ir ES ārējā cilvēktiesību politikā izsenis iedibināts komponents un būtiska prioritāte. Eiropas Parlaments jau ilgi iestājas par visaptverošu ES politiku CA jomā un daudzās savās rezolūcijās ir aktīvi sniedzis ieguldījumu tās veidošanā, visnesenāk — ar ziņojumu par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē 2016. gadā. Patlaban ES atbalsts ir īpaši svarīgs, jo daudzās valstīs CA darbojas aizvien ierobežotākos apstākļos, politiskās un pilsoniskās sabiedrības darbības iespējas aizvien sarūk un CA saskaras ar aizvien lielāku apdraudējumu.

Cilvēktiesību aizstāves sievietes (CAS) savā darbā saskaras ar īpašiem uz dzimumu pamatotiem šķēršļiem un draudiem. Tā sākotnēji var būt viņu ģimenes vai kopienas nostāšanās pret viņu vadošo lomu, jo valda stereotipi par sievietes darbu un vietu sabiedrībā, novedot pie nevienlīdzīgas piekļuves resursiem, sadarbības tīkliem un ekonomiskām un sociālām sistēmām viņu aizsardzībai un atbalstam darbā. Turklāt CAS bieži ir pakļautas tradicionāli pret sievietēm vērstiem uzbrukumiem, piemēram, izvarošanai, seksualizētām goda aizskaršanas kampaņām un uzbrukumiem, izmantojot skābi, kā arī draudiem vai pāridarījumiem viņu bērniem vai ģimenei un agresiju pret viņu partneriem vai kopienām. Ikvienā pasaules reģionā sieviešu līdzdalība politiskajā un sociālajā sfērā ir diskriminācijas un vardarbības apdraudēta un pat daudz vairāk šis apdraudējums skar CAS. Tā kā CA ir izšķiroša nozīme centienos panākt ilgtspējīgu attīstību un sabiedrības izturētspēju ir svarīgi īstenot stratēģijas, kas nodrošinātu tādu aizsardzību CAS, kurā tiktu ņemti vērā dzimuma aspekti. Attiecīgi ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem atzīst, ka CA atbalstā ir jāņem vērā dzimumperspektīva.

Kādus mehānismus un paraugprakses PV/AP ir ieviesusi, lai nodrošinātu un pārbaudītu, ka visās ES delegācijās tiek pilnībā īstenotas ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem, tostarp dzimumam specifiski elementi, lai apmierinātu CAS vajadzības attiecībā uz atpazīstamību, atbalstu ģimenei, iespēju mainīt dzīvesvietu un palīdzību fiziskās un psihosociālās labklājības nodrošināšanā?

Cik CAS EĀDD ir tieši atbalstījis ar ad hoc pabalstiem, ko delegācijas pārvalda kopš tika pieņemta ES stratēģija un rīcības plāns cilvēktiesību un demokrātijas jomā, un kurās valstīs? Kādi bija atbalsta dzimumspecifiskie elementi?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Juridisks paziņojums - Privātuma politika