Postopek : 2018/2531(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000102/2017

Predložena besedila :

O-000102/2017 (B8-0004/2018)

Razprave :

PV 07/02/2018 - 19
CRE 07/02/2018 - 19

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 192kWORD 17k
21. december 2017
O-000102/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000102/2017
za Komisijo (podpredsednica/visoka predstavnica)
Člen 128 poslovnika
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Rosa Estaràs Ferragut, v imenu skupine PPE
Iratxe García Pérez, Soraya Post, v imenu skupine S&D
Arne Gericke, v imenu skupine ECR
Malin Björk, v imenu skupine GUE/NGL
Terry Reintke, Ernest Urtasun Domènech, v imenu skupine Verts/ALE
Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica, Hilde Vautmans, v imenu skupine ALDE

 Zadeva: VP/HR - Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Podpora zagovornikom človekovih pravic je dobro uveljavljena sestavina in glavna prednostna naloga zunanje politike EU na področju človekovih pravic. Evropski parlament je dolgoleten zagovornik celovite politike EU o zagovornikih človekovih pravic ter dejavno prispeva k njenemu oblikovanju v mnogih svojih resolucijah, nazadnje v svojem poročilu o človekovih pravicah in demokraciji v svetu za leto 2016. Danes je podpora EU še toliko pomembnejša, saj je okolje, v katerem delujejo zagovorniki človekovih pravic, vedno bolj omejujoče, v mnogih državah je političnega prostora in prostora za civilno družbo vedno manj, zagovorniki človekovih pravic pa dobivajo vedno več groženj.

Zagovornice človekovih pravic se pri svojem delu srečujejo s specifičnimi ovirami in grožnjami zaradi svojega spola. Te se lahko začno z odporom družine ali skupnosti do voditeljske vloge zagovornic zaradi stereotipnih predstav o delu in mestu žensk v družbi, povzročijo pa lahko neenakopraven dostop do virov, omrežij ter gospodarskih in socialnih sistemov, ki bi jih morali varovati in podpirati pri delu. Poleg tega so zagovornice človekovih pravic pogosto tarča napadov, ki se tradicionalno izvajajo nad ženskami, kot so posilstvo, kampanje seksualiziranega obrekovanja in napadi s kislino, pa tudi grožnje in poškodbe njihovih otrok in družine ter napadi na njihove partnerje ali skupnost. Povsod po svetu ta diskriminacija in nasilje ogrožata sodelovanje žensk, še toliko bolj pa zagovornic človekovih pravic, v političnem in družbenem življenju. Ker zagovorniki človekovih pravic povezujejo prizadevanja, da bi se dosegla trajnostni razvoj in odpornost družbe, je bistveno izvajati strategije, ki bodo zagovornicam zagotavljale podporo ob upoštevanju različnosti spolov. V skladu s tem se v smernicah EU o zagovornikih človekovih pravic priznava, da je treba pri njihovem podpiranju upoštevati vidik spola.

Katere mehanizme in najboljšo prakso je uvedla podpredsednica/visoka predstavnica, da bi zagotovila in se prepričala, da vse delegacije EU v celoti izvajajo smernice EU o zagovornikih človekovih pravic, vključno s sestavinami, povezanimi s spolom, s katerimi naj bi poskrbeli za potrebe zagovornic človekovih pravic, kar zadeva prepoznavnost, družinsko podporo, možnost preselitve in pomoč pri fizičnem in psihosocialnem dobrem počutju?

Koliko zagovornicam človekovih pravic in v katerih državah je služba ESZD od sprejetja strategije EU in akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo neposredno pomagala z ad hoc namenskimi nepovratnimi sredstvi, ki jih upravljajo delegacije? Katere elemente, povezane s spolom, je vsebovala podpora?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov