Процедура : 2017/2936(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000003/2018

Внесени текстове :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Разисквания :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 193kWORD 21k
24 януари 2018 г.
O-000003/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000003/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Vilija Blinkevičiūtė, от името на Комисия по правата на жените и равенството между половете

 Относно: Нулева толерантност на гениталното осакатяване на жени
 Отговор по време на пленарно заседание 

Европейският съюз се ангажира да работи съвместно за премахване на гениталното осакатяване на жени като част от по-обширните усилия за борба с всички форми на насилие срещу жени и момичета и за да подкрепи усилията на своите държави членки в тази област.

По данни на СЗО 140 милиона жени и момичета по света в момента живеят с увреждащите последици от гениталното осакатяване на жени, а Европейският институт за равенство между половете (EIGE) съобщава за жертви на тази практика в поне 13 държави членки.

Заинтересованите лица, които работят за премахването на тази практика настояват, че е необходимо засилването на междусекторното сътрудничество и интегрирането на измерението на гениталното осакатяване на жени във всички области: здравеопазване, социални дейности, предоставяне на убежище, образование, правоприлагане, правосъдие, закрила на детето, медии и комуникации, тъй като извършването на гениталното осакатяване на жени или съществованието, заплашено от гениталното осакатяване на жени засяга живота на момичетата и жените по множество начини. Необходимо е всички изброени области да бъдат подготвени да предлагат подходяща защита и услуги на жертвите или на потенциалните жертви.

През февруари 2015 г. Комисията информира Парламента за предприетите в рамките на стратегията „Мерки за премахването на гениталното осакатяване на жени“ действия за премахване на гениталното осакатяване на жени. Днес, по повод отбелязването на Международния ден за борба с гениталното осакатяване на жени, бихме искали да поискаме от Комисията да ни предостави преглед на постигнатия напредък и предприетите впоследствие действия.

Какво е направила Комисията, за да интегрира измерението на превенцията на гениталното осакатяване на жени във всички относими политики и законодателни рамки на различните генерални дирекции с цел да гарантира, че този въпрос е засегнат във всички посочени сектори?

Как се проследяват интегрираните политики и какви са въведените механизми за сътрудничество?

Освен това, по какъв начин Комисията ще включи усилията си и координацията на усилията на държавите членки в борбата с гениталното осакатяване на жени в по-широката рамка на борбата с основаното на пола насилие, произтичаща от Конвенцията от Истанбул?

Как ще бъде разгледан проблемът с гениталното осакатяване на жени в рамките на наскоро лансираната инициатива Spotlight на ЕС-ООН за премахване на всички форми на насилие срещу жени и момичета?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 29 януари 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност