Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000003/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000003/2018

Nultolerance over for kvindelige kønslemlæstelse

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000003/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Vilija Blinkevičiūtė, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2017/2936(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000003/2018
Indgivne tekster :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den Europæiske Union er fast besluttet på at arbejde sammen om at udrydde kvindelig kønslemlæstelse som en del af dens bredere indsats for at bekæmpe alle former for vold mod kvinder og piger samt at støtte medlemsstaternes indsats på dette område.

Ifølge WHO lever 140 mio. kvinder og piger på verdensplan i øjeblikket lever med de skadelige konsekvenser af kvindelig kønslemlæstelse, mens Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE) rapporter om ofre i mindst 13 medlemsstater.

Interessenter, som arbejder for udryddelse af denne praksis, påpeger, at det tværsektorielle samarbejde skal intensiveres, og at problemet med kvindelig kønslemlæstelse bør integreres i alle områder: sundhed, socialt arbejde, asyl, uddannelse, retshåndhævelse, retspleje, beskyttelse af børn og medier og kommunikation, da kønslemlæstelse eller risikoen herfor påvirker livet for piger og kvinder på mange forskellige måder. Alle disse områder skal være forberedt på at tilbyde passende beskyttelse og tjenester til ofre eller potentielle ofre.

I februar 2015 ajourførte Kommissionen Parlamentet om sin indsats for afskaffelse af kvindelig kønslemlæstelse som led i sin strategi "Afskaffelse af lemlæstelse af kvindelige kønsorganer". Da vi i dag markerer den internationale dag mod kvindelig kønslemlæstelse, vil vi gerne bede Kommissionen om at give en oversigt over de fremskridt, der er gjort, og de foranstaltninger, der er truffet siden da.

Hvad har Kommissionen gjort for at integrere forebyggelse af kvindelig kønslemlæstelse i alle relevante politiske og lovgivningsmæssige rammer for dens forskellige generaldirektorater med henblik på at sikre, at problemet håndteres inden for alle de ovennævnte områder?

Hvordan følges der op på de integrerede politikker, og hvilke former for samarbejde er der iværksat?

Hvordan vil Kommissionen integrere sin indsats og koordinering af medlemsstaternes bestræbelser i bekæmpelsen af kvindelig kønslemlæstelse i de bredere rammer for bekæmpelse af kønsbestemt vold, der er fastsat i Istanbulkonventionen?

Hvordan vil kvindelig kønslemlæstelse blive håndteret inden for det nyligt lancerede Spotlightinitiativ mellem EU og FN om afskaffelse af vold mod kvinder og piger?

Seneste opdatering: 29. januar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik