Parlamento klausimas - O-000003/2018Parlamento klausimas
O-000003/2018

Visiškas moters lytinių organų žalojimo netoleravimas

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000003/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Vilija Blinkevičiūtė, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu

Procedūra : 2017/2936(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000003/2018
Pateikti tekstai :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Europos Sąjunga, imdamasi platesnių kovos su visų formų smurtu prieš moteris ir mergaites veiksmų, yra įsipareigojusi dirbti kartu, kad būtų sustabdytas moterų lytinių organų žalojimas, ir remti valstybių narių pastangas šioje srityje.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, šiuo metu visame pasaulyje moters lytinių organų žalojimo pasekmes išgyvena 140 milijonų moterų ir mergaičių, o Europos lyčių lygybės institutas praneša apie nuo šio žalojimo nukentėjusias moteris ir mergaites mažiausiai 13-oje valstybių narių.

Šią praktiką siekiantys panaikinti suinteresuotieji subjektai laikosi požiūrio, kad reikia stiprinti tarpsektorinį bendradarbiavimą, o moterų lyties organų žalojimo problemą įtraukti į visus sektorius: sveikatos, socialinio darbo, prieglobsčio, švietimo, teisėsaugos, teisingumo, vaikų apsaugos, žiniasklaidos ir komunikacijos, nes vykstantis moters lytinių organų žalojimas ar jo pavojus daro daugialypį poveikį mergaičių ir moterų gyvenimams. Visuose šiuose sektoriuose turi būti parengtos priemonės, kad nukentėjusioms moterims ir mergaitėms ar galimoms aukoms būtų suteikta tinkama apsauga ir paslaugos.

2015 m. vasario mėn. Komisija informavo Parlamentą apie savo veiksmus siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo pagal strategiją „Siekiant atsisakyti moters lytinių organų žalojimo“. Šiandien, minėdami Tarptautinę kovos su moterų lyties organų žalojimu dieną, norėtume paprašyti Komisijos pateikti padarytos pažangos ir veiksmų, kurių buvo imtasi iki šiol, apžvalgą.

Ką nuveikė Komisija, kad įtrauktų moterų lyties organų žalojimo prevencijos klausimą į visas susijusias įvairių generalinių direktoratų politikos ir teisėkūros programas, siekiant užtikrinti, kad šis klausimas būtų sprendžiamas visuose minėtuose sektoriuose?

Kokių tolesnių veiksmų imamasi dėl integruotų politikos priemonių ir kokie bendradarbiavimo mechanizmai yra įgyvendinami?

Be to, kaip Komisija integruos savo pastangas ir koordinuos valstybių narių kovos su moterų lytinių organų žalojimu veiksmus įgyvendinant platesnę kovos su smurtu dėl lyties programą pagal Stambulo konvenciją?

Kaip bus sprendžiamas moterų lyties organų žalojimo klausimas įgyvendinant naujai pradėtą ES ir JT pavyzdinę iniciatyvą dėl smurto prieš moteris ir merginas panaikinimo?

Atnaujinta: 2018 m. sausio 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika