Parlamenta jautājums - O-000003/2018Parlamenta jautājums
O-000003/2018

Absolūta neiecietība pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (SDZK)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000003/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Vilija Blinkevičiūtė, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2936(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000003/2018
Iesniegtie teksti :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Eiropas Savienība ir apņēmusies kopīgi strādāt, lai izskaustu sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (SDZK), ietverot šo darbu plašākos centienos apkarot visu veidu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un atbalstīt tās dalībvalstu centienus šajā jomā.

Saskaņā ar PVO visā pasaulē 140 miljoni sieviešu un meiteņu pašlaik sadzīvo ar SDZK kaitīgajām sekām, savukārt Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE) ir paziņojis, ka kropļošanas upuri ir atrodami vismaz 13 dalībvalstīs.

Šīs prakses izskaušanā ieinteresētās personas iesaka pastiprināt daudznozaru sadarbību un iekļaut SDZK apkarošanu visās nozarēs, proti, veselības aprūpē, sociālajā darbā, patvēruma piešķiršanā, izglītībā, tiesībaizsardzībā, tieslietās, bērnu aizsardzībā un plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas jomā, jo SDZK piedzīvošana vai tās piedzīvošanas risks ietekmē šo sieviešu un meiteņu dzīvi dažādos veidos. Ir jāsagatavo visas šīs nozares, lai tās varētu piedāvāt pienācīgu aizsardzību un pakalpojumus cietušajām vai iespējamām cietušajām.

2015. gada februārī Komisija informēja Parlamentu par tās rīcību attiecībā uz SDZK izskaušanu, kas tika iekļauta stratēģijā „Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas izskaušana”. Šodien, atzīmējot Starptautisko Sieviešu dzimumorgānu kropļošanas apkarošanas dienu, mēs gribētu lūgt Komisijai sniegt pārskatu par panākto progresu un darbībām, kas veiktas kopš tā laika.

Ko Komisija ir darījusi, lai iekļautu sieviešu dzimumorgānu kropļošanas novēršanu visos tās dažādo ģenerāldirektorātu attiecīgajos politikas virzienos un tiesiskajos regulējumos, lai nodrošinātu, ka problēma tiek risināta visās iepriekš minētajās jomās?

Kā tiek pārraudzīti integrētās politikas virzieni un kādi sadarbības mehānismi tiek ieviesti?

Turklāt, kā Komisija integrēs savus centienus un dalībvalstu pūliņu koordināciju cīņā pret SDZK, saskaņā ar Stambulas konvenciju plašākā mērogā apkarojot uz dzimumu balstītu vardarbību?

Kā sieviešu dzimumorgānu kropļošanas jautājums tiks iekļauts nesen uzsāktajā ES un ANO iniciatīvā „Spotlight“, kuras mērķis ir izskaust vardarbību pret sievietēm un meitenēm?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika