Parlementaire vraag - O-000003/2018Parlementaire vraag
O-000003/2018

Nultolerantie ten aanzien van vrouwelijke genitale verminking (VGV)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000003/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Procedure : 2017/2936(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000003/2018
Ingediende teksten :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Europese Unie is vastbesloten gezamenlijk te ijveren voor de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking (VGV) als onderdeel van haar bredere inspanningen om alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes te bestrijden, en de inspanningen van de lidstaten op dit gebied te ondersteunen.

Volgens de WHO ondervinden op dit moment 140 miljoen vrouwen en meisjes over de hele wereld de schadelijke gevolgen van VGV. Het Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE) maakt melding van slachtoffers in ten minste dertien lidstaten.

Belanghebbenden die zich inspannen voor de uitbanning van deze praktijk pleiten ervoor dat de sectoroverschrijdende samenwerking wordt versterkt en dat de kwestie van VGV wordt geïntegreerd in alle sectoren: gezondheid, sociaal werk, asiel, onderwijs, rechtshandhaving, justitie, kinderbescherming en media en communicatie, aangezien het ondergaan van VGV of leven met de dreiging daarvan de levens van meisjes en vrouwen op een groot aantal manieren beïnvloedt. Al deze sectoren moeten bereid zijn om passende bescherming en diensten te verlenen aan de slachtoffers of potentiële slachtoffers.

In februari 2015 voorzag de Commissie het Parlement van recente informatie over de maatregelen die zij had genomen voor de uitbanning van VGV in het kader van de strategie "Vrouwelijke genitale verminking uitbannen". Nu het vandaag de Internationale Dag tegen VGV is, willen wij de Commissie vragen een overzicht te geven van de sindsdien gemaakte voortgang en genomen maatregelen.

Wat heeft de Commissie gedaan om de preventie van VGV te integreren in alle relevante beleids- en wetgevingskaders van haar verschillende directoraten-generaal om ervoor te zorgen dat het probleem in alle bovengenoemde sectoren wordt aangepakt?

Welk gevolg wordt er aan het geïntegreerde beleid gegeven en welke mechanismen voor samenwerking zijn er ingevoerd?

Hoe zal de Commissie daarnaast haar inspanningen en de coördinatie van de inspanningen van de lidstaten om VGV aan te pakken integreren in het bredere verband van de bestrijding van gendergerelateerd geweld in het kader van het Verdrag van Istanbul?

Hoe zal VGV aan de orde worden gesteld in het onlangs gestarte Spotlight-initiatief van de EU en VN inzake het uitbannen van alle vormen van geweld tegen vrouwen en meisjes?

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid