Parlamentarno vprašanje - O-000003/2018Parlamentarno vprašanje
O-000003/2018

Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil

Vprašanje za ustni odgovor O-000003/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Vilija Blinkevičiūtė, v imenu Odbora za pravice žensk in enakost spolov

Postopek : 2017/2936(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000003/2018
Predložena besedila :
O-000003/2018 (B8-0005/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Evropska unija se je zavezala, da si bo v okviru splošnega boja proti vsem oblikam nasilja nad ženskami in dekleti kolektivno prizadevala za izkoreninjenje pohabljanja ženskih spolovil in da bo podprla države članice v njihovih prizadevanjih na tem področju.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije 140 milijonov žensk in deklet na svetu živi s posledicami pohabljanja spolovil, Evropski institut za enakost spolov pa poroča o žrtvah v najmanj 13 državah članicah.

Deležniki, ki si prizadevajo izkoreniniti to prakso, se zavzemajo za okrepitev medsektorskega sodelovanja in vključevanje tega problema v vse sektorje: zdravstvo, socialno delo, azil, izobraževanje, kazenski pregon, pravosodje, zaščita otrok ter mediji in komunikacije, saj pohabljanje ženskih spolovil ali življenje v strahu pred tem na najrazličnejše načine vpliva na življenje deklet in žensk. Vsi ti sektorji morajo biti pripravljeni nuditi ustrezno zaščito in storitve žrtvam ali potencialnim žrtvam.

Komisija je februarja 2015 Parlamentu posredovala najnovejše informacije o ukrepu za odpravo pohabljanja ženskih spolovil, ki ga izvaja v okviru strategije za odpravo pohabljanja ženskih spolovil. Danes, ko je mednarodni dan boja proti tej praksi, pozivamo Komisijo, naj nam predstavi doseženi napredek in ukrepe, ki jih je sprejela od takrat.

Kaj je Komisija storila za to, da bi preprečevanje pohabljanja ženskih spolovil vključila v vse pomembne politike in zakonodajne okvire svojih generalnih direktoratov in tako zagotovila, da bi se to vprašanje obravnavalo v vseh zgoraj navedenih sektorjih?

Kako se integrirane politike spremljajo in kateri mehanizmi sodelovanja so na voljo?

Kako bo poleg tega Komisija svoja prizadevanja in usklajevanje prizadevanj držav članic vključila v odpravljanje pohabljanja ženskih spolovil v širšem okviru boja proti nasilju na podlagi spola v skladu z Istanbulsko konvencijo?

Kako bo pohabljanje ženskih spolovil obravnavano v novi pobudi EU in OZN o odpravi nasilja nad ženskami in dekleti, tj. pobudi Spotlight?

Zadnja posodobitev: 29. januar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov