Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000004/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000004/2018

Styrkelse af kvinders og pigers position inden for den digitale sektor

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000004/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, for Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Procedure : 2017/3016(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000004/2018
Indgivne tekster :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Den hastigt fremadskridende digitalisering af forskellige sektorer ændrer beskæftigelsesforhold samt arbejdsmarkedets krav og uddannelseskrav. Hvis kvinder får adgang til de relevante ressourcer for at styrke deres digitale færdigheder, kan digitaliseringen blive en anledning til at øge deres deltagelse på arbejdsmarkedet og højne deres lønniveau og samtidig forbedre balancen mellem arbejdsliv og privatliv og fremme kvinders iværksætteri. I Kommissionens rapport fra 2013 anslås det, at en ligelig deltagelse af kvinder i IKT-sektoren årligt ville bidrage med så meget som 9 mia. EUR til EU's økonomi. Men der er fortsat en digital kløft mellem kvinder og mænd med hensyn til grundlæggende og avancerede digitale færdigheder og adgang til digitale teknologier og tjenester samt den andel af digitaliserede job, der er besat af kvinder. Ifølge Kommissionens fremskrivninger skønnes det, at de fleste job i EU i den nærmeste fremtid vil kræve visse digitale færdigheder, og den hurtigste stigning i antallet af ledige stillinger ses inden for IKT-sektoren; der er derfor et presserende behov for at støtte kvinders og pigers digitale færdigheder.

1. Agter Kommissionen at foretage en undersøgelse med henblik på at identificere de systemiske årsager til den stigende kønsbestemte ulighed med hensyn til digitale færdigheder og adgang til digitale redskaber og tjenester i relation til både grundlæggende og avancerede teknologier?

2. Hvilke foranstaltninger træffer Kommissionen for at fremme digitale kompetencer og færdigheder blandt piger? Hvilke uddannelsesmæssige tiltag – f.eks. fremme af "evnen til at programmere" – findes der for kvinder i alle aldre og erhvervsgrupper?

3. Har Kommissionen planer om at gennemføre foranstaltninger under e-færdigheder-for-job-kampagnen, der er specifikt rettet mod piger?

4. Overvejer Kommissionen at træffe yderligere foranstaltninger sammen med medlemsstaterne for at gøre emner inden for videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik mere attraktive og værdifulde og opfordre kvinder og piger til at påbegynde og fortsætte studier inden for disse retninger?

Seneste opdatering: 29. januar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik