Parlamentarno pitanje - O-000004/2018Parlamentarno pitanje
O-000004/2018

Osnaživanje žena i djevojčica putem digitalnog sektora

Pitanje za usmeni odgovor O-000004/2018
upućeno Komisiji
članak 128
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, u ime Odbor za prava žena i jednakost spolova

Postupak : 2017/3016(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000004/2018
Podneseni tekstovi :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Zbog brzog napretka digitalizacije raznih sektora mijenja se priroda radnih mjesta, kao i zahtjevi tržišta rada i obrazovanja. Uz uvjet da žene imaju pristup resursima koji su relevantni za unaprjeđenje njihovih e-vještina, digitalizacija može poslužiti kao prilika za povećanje sudjelovanja žena na tržištu rada i povećanje njihovih plaća, uz istovremeno poboljšanje ravnoteže između poslovnog i privatnog života i poticanje ženskog poduzetništva. Prema izvješću Komisije iz 2013., ravnopravno sudjelovanje žena u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) moglo bi gospodarstvu EU-a donijeti do 9 milijardi EUR godišnje. Međutim, postoji konzistentan digitalni jaz između žena i muškaraca u pogledu osnovnih i naprednih e-vještina, pristupa digitalnim tehnologijama i uslugama te udjela žena na digitaliziranim radnim mjestima. Prema predviđanjima Komisije, za većinu radnih mjesta u EU-u u bliskoj će budućnosti biti potreban neki oblik digitalnih vještina, a najbrži porast slobodnih radnih mjesta bilježi se u sektoru IKT-a: stoga je neophodno poticati e-pismenost žena i djevojčica.

1. Namjerava li Komisija provesti studiju u cilju utvrđivanja sustavnih uzroka sve veće razlike među spolovima u pogledu digitalnih vještina i pristupa digitalnim alatima i uslugama, i kad je riječ o naprednim i kad je riječ o osnovnim tehnologijama?

2. Koje mjere Komisija poduzima kako bi promicala i širila e-vještine i digitalnu pismenost među djevojčicama? Koje se obrazovne mjere (poput primjerice poticanja „sposobnosti programiranja”) provode za žene svih dobnih skupina i svih zanimanja?

3. Namjerava li Komisija u okviru kampanje „e-vještine za radna mjesta” poduzeti mjere posebno namijenjene djevojčicama?

4. Razmatra li Komisija mogućnost poduzimanja dodatnih mjera, zajedno s državama članicama, kako bi povećala privlačnost i vrijednost vještina iz područja STEM-a (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) te potaknula žene i djevojčice na odabir i nastavak studija u tom području?

Posljednje ažuriranje: 29. siječnja 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti