Parlamento klausimas - O-000004/2018Parlamento klausimas
O-000004/2018

Moterų ir mergaičių įgalinimas per skaitmeninį sektorių

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000004/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto vadu

Procedūra : 2017/3016(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000004/2018
Pateikti tekstai :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Dėl sparčiai vykstančio įvairių sektorių skaitmeninimo užimtumo pobūdis, taip pat darbo rinkos ir švietimo reikalavimai keičiasi. Jei moterys turi prieigą prie atitinkamų išteklių, kad galėtų pagerinti savo e. įgūdžius, skaitmeninimas gali suteikti galimybę padidinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje ir jų darbo užmokesčio lygį, kartu pagerinant jų profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą ir sustiprinant moterų verslumą. Komisijos 2013 m. pranešimas rodo, kad jei moterys lygiavertiškai dalyvautų IRT sektoriuje, kasmet prie ES ekonomikos būtų prisidedama net 9 milijardais eurų. Tačiau vis dar esama skaitmeninės atskirties tarp moterų ir vyrų pagrindinių ir aukštesnio lygmens e. įgūdžių, prieigos prie skaitmeninių technologijų bei paslaugų ir suskaitmenintus darbus dirbančių moterų dalies požiūriu. Remiantis Komisijos prognozėmis, dirbant daugumą darbų artimoje ateityje reikės tam tikrų skaitmeninių įgūdžių, o laisvų darbo vietų greičiausiai daugėja IRT sektoriuje. Todėl reikia skubiai pradėti remti moterų ir mergaičių e. raštingumą.

1. Ar Komisija ketina atlikti tyrimą, kad nustatytų, dėl kokių sisteminių priežasčių didėja lyčių nelygybė skaitmeninių įgūdžių ir prieigos prie skaitmeninių priemonių bei paslaugų srityje ir aukštesnio lygmens, ir pagrindinių technologijų požiūriu?

2. Kokių veiksmų Komisija imasi kad paskatintų ir skleistų tarp mergaičių e. įgūdžius ir skaitmeninį raštingumą? Kokios švietimo priemonės – kaip antai gebėjimo koduoti skatinimas – taikomos visų amžiaus ir profesinių grupių moterims?

3. Ar Komisija ketina imtis veiksmų, visų pirma skirtų mergaitėms, vykdant kampaniją „E. įgūdžiai darbo vietoms“?

4. Ar Komisija svarsto galimybę kartu su valstybėmis narėmis imtis tolesnių priemonių, kad padidintų MTIM dalykų (gamtos mokslai, technologijos, inžinerija ir matematika) patrauklumą bei vertę ir paskatintų moteris ir mergaites pasirinkti šių dalykų studijas ir jas tęsti?

Atnaujinta: 2018 m. sausio 29 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika