Parlamenta jautājums - O-000004/2018Parlamenta jautājums
O-000004/2018

Sieviešu un meiteņu ietekmes palielināšana ar digitālās nozares starpniecību

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000004/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/3016(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000004/2018
Iesniegtie teksti :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Līdz ar strauji augošo digitalizāciju dažādās nozarēs mainās nodarbinātības raksturs, kā arī darba tirgus un izglītības prasības. Ja sievietēm ir pieejami attiecīgie resursi e-prasmju uzlabošanai, digitalizācija var būt iespēja, kā palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un atalgojuma līmeni, vienlaikus uzlabojot darba un privātās dzīves līdzsvaru un sekmējot sieviešu uzņēmējdarbību. Komisijas 2013. gada ziņojumā konstatēts, ka no sieviešu līdztiesīgas līdzdalības IKT nozarē ES ekonomika ik gadu iegūtu EUR 9 miljardus. Tomēr vēl aizvien pastāv liela digitālā plaisa starp vīriešiem un sievietēm attiecībā uz pamata un augstākām e-prasmēm, piekļuvi digitālajām tehnoloģijām un pakalpojumiem un sieviešu īpatsvaru digitalizētās darbvietās. Saskaņā ar Komisijas prognozēm tuvākajā nākotnē lielākajā daļā darbvietu būs nepieciešamas zināmas digitālās prasmes, un brīvo darbvietu skaits visstraujāk aug IKT nozarē: līdz ar to steidzami ir jāuzlabo sieviešu un meiteņu e-prasmes.

1. Vai Komisija plāno sagatavot pētījumu, lai identificētu sistēmiskos iemeslus, kādēļ gan attiecībā uz augstākām, gan pamata tehnoloģijām aizvien palielinās digitālo prasmju un piekļuves digitālajiem instrumentiem un pakalpojumiem atšķirība starp dzimumiem?

2. Kādus pasākumus Komisija veic, lai veicinātu un izplatītu e-prasmes un digitālo pratību starp meitenēm? Kādi izglītības pasākumi — piemēram, pamudinājumi apgūt programmēšanu — tiek īstenoti visu vecumu un profesiju grupu sievietēm?

3. Vai Komisija saskaņā ar kampaņu “E-prasmes darbvietām” plāno veikt tieši meitenēm paredzētus pasākumus?

4. Vai Komisija apsver iespēju kopīgi ar dalībvalstīm veikt turpmākus pasākumus, lai vairotu STEM mācību priekšmetos (zinātne, tehnoloģija, inženierzinātnes un matemātika) gūto prasmju pievilcību un vērtību un mudinātu sievietes un meitenes apgūt šīs prasmes un turpināt tajās izglītoties?

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 29. janvāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika