Parlementaire vraag - O-000004/2018Parlementaire vraag
O-000004/2018

Versterken van de positie van vrouwen en meisjes via de digitale sector

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000004/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, namens de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid

Procedure : 2017/3016(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000004/2018
Ingediende teksten :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De digitalisering in diverse sectoren gaat met rasse schreden vooruit en zorgt voor veranderingen in de aard van de werkgelegenheid en in de behoeften van de arbeidsmarkt en het onderwijs. Als vrouwen toegang krijgen tot de nodige hulpmiddelen om hun e-vaardigheden te verbeteren, kan digitalisering worden aangegrepen als een kans om de arbeidsparticipatie van vrouwen te vergroten en hun inkomen te verhogen, en tegelijkertijd een beter evenwicht tussen werk en privéleven tot stand te brengen en een impuls te geven aan vrouwelijk ondernemerschap. Uit een verslag van de Commissie uit 2013 blijkt dat een gelijke participatie van vrouwen in de ICT-sector de EU-economie jaarlijks tot 9 miljard EUR kan opleveren. Er bestaat echter een aanhoudende digitale kloof tussen vrouwen en mannen met betrekking tot basis- en gevorderde e-vaardigheden, toegang tot digitale technologieën en diensten, en het percentage vrouwen met een gedigitaliseerde baan. Volgens de prognoses van de Commissie zal in de nabije toekomst de meerderheid van de banen in de EU enige digitale vaardigheden vergen en vindt de sterkste toename van vacatures plaats in de ICT-sector: daarom is het dringend nodig de e-geletterdheid van vrouwen en meisjes te bevorderen.

1. Is de Commissie van plan een studie te verrichten om de systemische oorzaken in kaart te brengen van de groeiende genderkloof op het gebied van digitale vaardigheden en de toegang tot digitale instrumenten en diensten, zowel wat gevorderde als basistechnologieën betreft?

2. Welke maatregelen neemt de Commissie om e-vaardigheden en digitale geletterdheid onder meisjes te bevorderen en te verspreiden? Welke educatieve maatregelen – zoals leren programmeren – zijn er momenteel beschikbaar voor vrouwen van alle leeftijden en beroepscategorieën?

3. Is de Commissie van plan om in het kader van de campagne "E-Skills for Jobs" iets te ondernemen dat specifiek gericht is op meisjes?

4. Overweegt de Commissie om samen met de lidstaten bijkomende maatregelen te nemen om de aantrekkingskracht en de waarde van vaardigheden op het gebied van STEM-vakken (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) te vergroten en vrouwen en meisjes aan te sporen de studie van deze vakken aan te vatten en voort te zetten?

Laatst bijgewerkt op: 29 januari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid