Întrebare parlamentară - O-000004/2018Întrebare parlamentară
O-000004/2018

Emanciparea femeilor și a fetelor prin sectorul digital

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000004/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, în numele Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen

Procedură : 2017/3016(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000004/2018
Texte depuse :
O-000004/2018 (B8-0010/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Digitalizarea care avansează rapid în numeroase sectoare schimbă natura ocupării forței de muncă, precum și cerințele pieței forței de muncă și ale educației. Dacă femeile au acces la resurse adecvate pentru a-și îmbunătăți competențele digitale, digitalizarea poate funcționa ca o oportunitate de creștere a participării femeilor pe piața forței de muncă și a nivelului de salarizare, îmbunătățind, în același timp, echilibrul dintre viața profesională și cea privată și promovând spiritul antreprenorial în rândul femeilor. Un raport al Comisiei din 2013 demonstrează că participarea egală a femeilor în sectorul TIC ar contribui cu până la 9 miliarde EUR la economia UE în fiecare an. Cu toate acestea, există un decalaj digital persistent între femei și bărbați în ceea ce privește competențe digitale de bază și avansate, accesul la tehnologii și servicii digitale, precum și proporția femeilor care au locuri de muncă digitalizate. Conform previziunilor Comisiei, cele mai multe locuri de muncă în UE în viitorul apropiat vor necesita anumite competențe digitale, iar cea mai rapidă creștere a numărului de locuri de muncă vacante are loc în sectorul TIC: prin urmare, este nevoie urgent să se sprijine alfabetizarea digitală pentru femei și fete.

1. Intenționează Comisia să realizeze un studiu pentru a identifica cauzele sistemice ale creșterii disparității de gen în ceea ce privește competențele digitale, cât și accesul la instrumente și servicii digitale în ceea ce privește atât tehnologiile avansate cât și cele de bază?

2. Ce măsuri ia Comisia pentru a promova și a difuza competențele informatice și alfabetizarea digitală în rândul fetelor? Ce acțiuni educative — de exemplu, încurajarea „capacității de a scrie cod” – se desfășoară pentru femeile de toate vârstele și din toate categoriile profesionale?

3. Intenționează Comisia să realizeze acțiuni în cadrul campaniei „Competențe informatice pentru crearea de locuri de muncă” care să vizeze în special fetele?

4. Are Comisia în vedere luarea de măsuri suplimentare, împreună cu statele membre, pentru a spori atractivitatea și valoarea competențelor în domeniile STIM (științe, tehnologie, inginerie și matematică) și pentru a încuraja femeile și fetele să urmeze și să continue studiul acestor subiecte?

Ultima actualizare: 29 ianuarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate