Διαδικασία : 2018/2546(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000005/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Συζήτηση :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 189kWORD 19k
25 Ιανουαρίου 2018
O-000005/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000005/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Iskra Mihaylova, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

 Θέμα: Αποθεματικό επίδοσης των ΕΔΕΤ
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, κάθε κράτος μέλος διαθέτει αποθεματικό επίδοσης, το οποίο συνίσταται σε 6% των πόρων που διατίθενται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και του Ταμείου Συνοχής. Τα άρθρα 21 και 22 του εν λόγω κανονισμού ορίζουν ότι η Επιτροπή πρέπει να προβεί σε επανεξέταση επιδόσεων όσον αφορά την επίτευξη των ορόσημων από κάθε κράτος μέλος, και να λάβει απόφαση σχετικά με την αποδέσμευση του σχετικού αποθεματικού επίδοσης. Οι ισχύοντες κανόνες προβλέπουν ότι η επανεξέταση αυτή δεν θα πραγματοποιηθεί παρά το 2019.

Σε συνέχεια του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου σχετικά με τα δομικά στοιχεία για την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020, το οποίο εγκρίθηκε στις 13 Ιουνίου 2017 βάσει της έκθεσης της Kerstin Westphal(1), δεν έχουν ληφθεί περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποδέσμευση του αποθεματικού επίδοσης.

Ορισμένες χώρες έχουν ήδη αποφασίσει πώς θα διαθέσουν πάνω από το 70% των κονδυλίων που θα τους καταβληθούν από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

1. Σκοπεύει η Επιτροπή να αρχίσει νωρίτερα την επανεξέταση των επιδόσεων των προγραμμάτων εκείνων που προηγούνται του χρονοδιαγράμματος;

2. Ανάλογα με τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πρώιμης επανεξέτασης επιδόσεων, διατίθεται η Επιτροπή να αποδεσμεύσει τα αποθεματικά επίδοσης νωρίτερα;

(1) 2016/2326(INI)

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 30 Ιανουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου