Parlamendi esitatud küsimus - O-000005/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000005/2018

  Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide tulemusreserv

  Suuliselt vastatav küsimus O-000005/2018
  komisjonile
  Kodukorra artikkel 128
  Iskra Mihaylova, Regionaalarengukomisjoni nimel

  Menetlus : 2018/2546(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  O-000005/2018
  Esitatud tekstid :
  O-000005/2018 (B8-0006/2018)
  Hääletused :
  Vastuvõetud tekstid :

  Määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 20 kohaselt on igal liikmesriigil tulemusreserv, mis moodustab 6% Euroopa Regionaalarengu Fondile (ERF), Euroopa Sotsiaalfondile (ESF) ja Ühtekuuluvusfondile eraldatud vahenditest. Vastavalt nimetatud määruse artiklitele 21 ja 22 peab komisjon koostama tulemuslikkuse analüüsi iga liikmesriigi vahe-eesmärkide saavutamise kohta ning võtma vastu otsuse seoses asjaomase tulemusreservi vabastamisega. Praegused eeskirjad näevad ette, et selline analüüs toimub alles aastal 2019.

  Pärast Euroopa Parlamendi resolutsiooni ELi ühtekuuluvuspoliitika põhielementide kohta pärast 2020. aastat, mis võeti vastu 13. juunil 2017 Kerstin Westphali raporti põhjal[1], ei ole tulemusreservi vabastamise kohta antud mingit täiendavat teavet.

  Mõned riigid on teinud otsused juba rohkem kui 70% kulutamise kohta oma ERFi ja ESFi eraldistest.

  1. Kas komisjonil on kavas nende programmide puhul, mis on ajagraafikust ette jõudnud, alustada tulemuslikkuse analüüsi varem?

  2. Kas sõltuvalt mis tahes sellise eeldatava tulemuslikkuse analüüsi tulemustest on komisjon valmis vabastama tulemusreserve ka varem?

  Viimane päevakajastamine: 30. jaanuar 2018
  Õigusteave - Privaatsuspoliitika