Menettely : 2018/2546(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000005/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Keskustelut :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 20k
25. tammikuuta 2018
O-000005/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000005/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Iskra Mihaylova, Aluekehitysvaliokunnan puolesta

 Aihe: ERI-rahastojen suoritusvaraus
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Asetuksen (EU) N:o 1303/2013 20 artiklan mukaisesti jokaisella jäsenvaltioilla on käytössään suoritusvaraus, joka on 6 prosenttia Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja koheesiorahaston kohdentamista määrärahoista. Kyseisen asetuksen 21 ja 22 artiklan mukaisesti komission on laadittava suorituskyvyn tarkastus jokaisen jäsenvaltion välitavoitteiden saavuttamisesta ja tehtävä päätös vastaavan suoritusvarauksen vapauttamisesta. Nykyisissä säännöissä edellytetään tällaisen tarkastuksen tekemistä vasta vuonna 2019.

Parlamentin antoi päätöslauselman ”EU:n koheesiopolitiikan rakentaminen vuoden 2020 jälkeen” 13. kesäkuuta 2017 Kerstin Westphalin mietinnön(1) pohjalta, eikä suoritusvarauksen vapauttamisesta ole saatu sen jälkeen uutta tietoa.

Eräät valtiot ovat jo päättäneet yli 70 prosentista EAKR- ja ESR-osuuksiensa käytöstä.

1. Aloittaako komissio suorituskyvyn tarkastuksen aikataulusta edellä olevien ohjelmien kohdalla aiemmin?

2. Onko komissio valmis vapauttamaan suoritusvaraukset aiemmin tällaisten aikaistettujen suorituskyvyn tarkastusten tuloksesta riippuen?

(1) 2016/2326(INI)

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 30. tammikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö