Nós Imeachta : 2018/2546(RSP)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : O-000005/2018

Téacsanna arna gcur síos :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Díospóireachtaí :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Vótaí :

Téacsanna arna nglacadh :


Ceisteanna Parlaiminteacha
PDF 7kWORD 18k
25 Eanáir 2018
O-000005/2018
Ceist le haghaidh freagra ó bhéal O-000005/2018
ar an gCoimisiún
Rule 128
Iskra Mihaylova, thar ceann An Coiste um Fhorbairt Réigiúnach

 Ábhar: Cúlchiste feidhmíochta Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa (SIE)
 Freagra sa suí iomlánach 

De bhun Airteagal 20 de Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013, tá cúlchiste feidhmíochta ag gach Ballstát ina bhfuil 6% de na hacmhainní a leithdháiltear trí Chiste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa (CFRE), trí Chiste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus tríd an gCiste Comhtháthaithe (CC). In Airteagal 21 agus Airteagal 22 den rialachán sin sonraítear nach mór don Choimisiún athbhreithniú ar fheidhmíocht a tharraingt suas ar ghnóthú gharspriocanna gach Ballstáit, agus cinneadh a dhéanamh faoi scaoileadh an chúlchiste feidhmíochta ábhartha. Déantar foráil sna rialacha atá ann faoi láthair nach ndéanfar an t-athbhreithniú sin ach in 2019.

Tar éis an rúin ón bParlaimint maidir le bunchlocha do bheartas comhtháthaithe de chuid AE i ndiaidh 2020, a glacadh an 13 Meitheamh 2017 ar bhonn na tuarascála ó Kerstin Westphal(1), ní bhfuarthas aon fhaisnéis bhreise faoi scaoileadh an chúlchiste feidhmíochta.

Tá cinneadh déanta cheana féin ag roinnt tíortha faoi bhreis is 70% den chaiteachas ón gcuid leithdháiltí ó CFRE agus CSE.

1. An bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún tús a chur leis an athbhreithniú ar fheidhmíocht níos luaithe do na cláir sin atá roimh an sprioc?

2. Ag brath ar an toradh a bheidh ar aon athbhreithniú ar fheidhmíocht den sórt sin atá beartaithe, an bhfuil an Coimisiún sásta na cúlchistí feidhmíochta a scaoileadh níos luaithe?

(1) 2016/2326(INI)

Teanga bhunaidh na ceiste: EN
An nuashonrú is déanaí: 30 Eanáir 2018Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais