Parlamentarno pitanje - O-000005/2018Parlamentarno pitanje
O-000005/2018

  Pričuva za uspješnost europskih strukturnih i investicijskih fondova

  Pitanje za usmeni odgovor O-000005/2018
  upućeno Komisiji
  članak 128
  Iskra Mihaylova, u ime Odbor za regionalni razvoj

  Postupak : 2018/2546(RSP)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  O-000005/2018
  Podneseni tekstovi :
  O-000005/2018 (B8-0006/2018)
  Glasovanja :
  Doneseni tekstovi :

  U skladu s člankom 20. Uredbe (EU) br. 1303/2013, svaka država članica ima pričuvu za uspješnost koja se sastoji od 6% sredstava dodijeljenih preko Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda i (ESF) i Kohezijskog fonda. U člancima 21. i 22. te uredbe utvrđeno je da Komisija mora izvršiti pregled uspješnosti ostvarenja ključnih etapa za svaku državu članicu te donijeti odluku o oslobađanju sredstava iz relevantne pričuve za uspješnost. Prema sadašnjim pravilima, taj će se pregled izvršiti tek 2019.

  Nakon rezolucije Parlamenta o temeljima za kohezijsku politiku EU-a nakon 2020., usvojene 13. lipnja 2017. na temelju izvješća Kerstin Westphal[1], nisu primljene nikakve dodatne informacije o oslobađanju pričuve za uspješnost.

  Neke su zemlje već donijele odluke o potrošnji više od 70% sredstava iz EFRR-a i ESF-a koja su im dodijeljena.

  1. Namjerava li Komisija započeti s pregledom uspješnosti prije nego što je to predviđeno za programe koji se provode brže od planiranog?

  2. Ovisno o ishodu takvog prijevremenog pregleda uspješnosti, je li Komisija spremna osloboditi pričuvu za uspješnost prije nego što je to predviđeno?

  Posljednje ažuriranje: 30. siječnja 2018.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti