Procedure : 2018/2546(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000005/2018

Ingediende teksten :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Debatten :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 6kWORD 18k
25 januari 2018
O-000005/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000005/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Iskra Mihaylova, namens de Commissie regionale ontwikkeling

 Betreft: Prestatiereserve van de ESI-fondsen
 Antwoord plenaire 

Overeenkomstig artikel 20 van Verordening (EU) nr. 1303/2013 heeft elke lidstaat een prestatiereserve die bestaat uit 6% van de middelen die worden toegewezen aan het EFRO, het ESF en het Cohesiefonds. In artikel 21 en artikel 22 van deze verordening is bepaald dat de Commissie een evaluatie van de prestaties moet verrichten, om na te gaan of de mijlpalen van de programma's in elke lidstaat zijn behaald, en een besluit moet aannemen over de toewijzing van de relevantie prestatiereserve. Volgens de huidige regelgeving zal deze evaluatie pas in 2019 plaatsvinden.

Nadat het Parlement op 13 juni 2017 een resolutie heeft aangenomen over bouwstenen voor een cohesiebeleid van de EU na 2020, op basis van het verslag van Kerstin Westphal(1), werd geen verdere informatie meer ontvangen over de toewijzing van de prestatiereserve.

Sommige landen hebben al meer dan 70% van de toewijzingen uit het EFRO en het ESF geoormerkt.

1. Is de Commissie voornemens om eerder van start te gaan met de evaluatie van de prestaties voor de programma's die voorliggen op schema?

2. Is de Commissie bereid om de prestatiereserves eerder toe te wijzen, afhankelijk van het resultaat van dergelijke eerder verrichte evaluaties van de prestaties?

(1) 2016/2326(INI).

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 30 januari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid