Procedura : 2018/2546(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000005/2018

Teksty złożone :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Debaty :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 18k
25 stycznia 2018
O-000005/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000005/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Iskra Mihaylova, Komisji Rozwoju Regionalnego

 Przedmiot: Rezerwa na wykonanie europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Zgodnie z art. 20 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 każde państwo członkowskie dysponuje rezerwą na wykonanie wynoszącą 6% środków przydzielonych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. W art. 21 i 22 tego rozporządzenia stwierdzono, że Komisja musi przeprowadzić przegląd wyników dotyczących osiągnięcia celów pośrednich przez każde państwo członkowskie, a także musi podjąć decyzję dotyczącą uruchomienia środków z odnośnej rezerwy na wykonanie. Obecne przepisy przewidują, że taki przegląd będzie miał miejsce dopiero w 2019 r.

W następstwie rezolucji Parlamentu w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020, która została przyjęta w dniu 13 czerwca 2017 r. na podstawie sprawozdania Kerstin Westphal(1), nie otrzymano żadnych dodatkowych informacji w sprawie uruchomienia środków z rezerwy na wykonanie.

Niektóre kraje zdecydowały już, na co przeznaczą ponad 70% środków przyznanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Czy Komisja – w odniesieniu do tych programów, które są realizowane z wyprzedzeniem – zamierza dokonać wcześniejszego przeglądu wyników?

2. Czy Komisja – w zależności od wyników każdego takiego oczekiwanego przeglądu – jest skłonna wcześniej uruchomić środki z rezerwy na wykonanie?

(1) 2016/2326(INI)

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 30 stycznia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności