Postup : 2018/2546(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000005/2018

Predkladané texty :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Rozpravy :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 18k
25. januára 2018
O-000005/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000005/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Iskra Mihaylova, v mene Výboru pre regionálny rozvoj

 Vec: Výkonnostná rezerva európskych štrukturálnych a investičných fondov
 Odpoveď v pléne 

Podľa článku 20 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, musí mať každý členský štát výkonnostnú rezervu vo výške 6% prostriedkov pridelených Európskemu fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskemu sociálnemu fondu (ESF) a Kohéznemu fondu (KF). V článkoch 21 a 22 nariadenia sa stanovuje, že Komisia musí vypracovať preskúmanie výkonnosti pri dosahovaní cieľov programov každého členského štátu a rozhodnúť o uvoľnení príslušnej výkonnostnej rezervy. V zmysle súčasných pravidiel sa takéto preskúmanie uskutoční až v roku 2019.

V nadväznosti na uznesenie Parlamentu o základných pilieroch politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktoré bolo prijaté 13. júna 2017 na základe správy Kerstin Westphalovej(1), neboli poskytnuté žiadne ďalšie informácie o uvoľnení výkonnostnej rezervy.

Niektoré krajiny už rozhodli o viac než 70% prostriedkov pridelených z EFRR a ESF.

1. Má Komisia v úmysle začať skoršie preskúmanie výkonnosti tých programov, ktoré sa vykonávajú v predstihu?

2. Je Komisia ochotná, v závislosti od výsledku tohto očakávaného preskúmania výkonnosti, uvoľniť rezervy skôr?

(1) 2016/2326(INI)

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 30. januára 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia