Förfarande : 2018/2546(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000005/2018

Ingivna texter :

O-000005/2018 (B8-0006/2018)

Debatter :

PV 15/03/2018 - 16
CRE 15/03/2018 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 6kWORD 20k
25 januari 2018
O-000005/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000005/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iskra Mihaylova, för utskottet för regional utveckling

 Angående: ESI-fondernas resultatreserv
 Svar i kammaren 

Enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 1303/2013 har varje medlemsstat en resultatreserv som består av 6 procent av de medel som anslagits genom Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Enligt artiklarna 21 och 22 i förordningen ska kommissionen genomföra en resultatöversyn över uppnåendet av varje medlemsstats delmål och fatta beslut om frigörande av den relevanta resultatreserven. Enligt gällande regler ska denna översyn genomföras först 2019.

Efter parlamentets resolution om byggstenar för EU:s sammanhållningspolitik efter 2020, som antogs den 13 juni 2017 på grundval av Kerstin Westphals betänkande(1), har ingen ytterligare information getts om frigörandet av resultatreserven.

Vissa länder har redan beslutat hur mer än 70 procent av anslagen från Eruf och ESF ska användas.

1. Avser kommissionen att påbörja resultatöversynen tidigare för de program som ligger före i tidsplaneringen.

2. Beroende på resultatet av en sådan planerad resultatöversyn, kan kommissionen tänka sig att frigöra resultatreserverna tidigare?

(1) 2016/2326(INI)

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 30 januari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy