Parlamentní otázka - O-000006/2018Parlamentní otázka
O-000006/2018

  Napadení podpory zemědělských podniků v EU v rámci SZP (v souvislosti se španělskými olivami) ze strany Spojených států

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000006/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Czesław Adam Siekierski
za Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
Bernd Lange
za Výbor pro mezinárodní obchod

Postup : 2018/2566(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000006/2018
Předložené texty :
O-000006/2018 (B8-0007/2018)
Hlasování :
Přijaté texty :

Současné vyšetřování antidumpingového a vyrovnávacího cla, které bylo uvaleno na zralé olivy ze Španělska, bylo zahájeno dne 13. července 2017 poté, co bylo konstatováno, že díky podporám producentů oliv z prostředků EU bylo možné olivové produkty dovážet do USA pod tržní cenou.

Vzhledem k tomu, že nárůst dovozu ze Španělska má pouze velmi omezené dopady na dva producenty oliv v USA, hlavním znepokojujícím aspektem tohoto případu je skutečnost, že vyšetřování vyrovnávacího cla je zaměřeno na určitá podpůrná opatření společné zemědělské politiky (SZP), ačkoli tato opatření zcela splňují kritéria tzv. zelené skupiny podpor podle WTO. Vyšetřování vyrovnávacího cla se zaměřuje na opatření, jako je např. režim základní platby nebo podpora mladých zemědělců, která nesouvisejí s vlastní produkcí a nenarušují cenové hladiny na konkrétních zemědělských trzích ani mezinárodní obchod.

Dne 19. ledna 2018 ministerstvo obchodu USA neopodstatněně zavedlo více než 17% vyrovnávací clo na španělské olivy.

Jaké opatření přijala Komise k vyřešení této záležitosti?

Jak Komise podporuje dotčené španělské firmy a jaké kroky zamýšlí podniknout, aby odvrátila toto ohrožení SZP?

Zvažuje Komise, že opatření USA napadne na půdě WTO?

Předložení: 30.1.2018

Postoupení: 1.2.2018

Platné do: 8.2.2018

Poslední aktualizace: 5. února 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí