Parlamentin kysymys - O-000006/2018Parlamentin kysymys
O-000006/2018

    Yhdysvaltojen hyökkäys EU:n yhteisen maatalouspolitiikan mukaista tukea kohtaan (Espanjan oliivit)

  Suullisesti vastattava kysymys O-000006/2018
  komissiolle
  työjärjestyksen 128 artikla
  Czesław Adam Siekierski
  Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta
  Bernd Lange
  Kansainvälisen kaupan valiokunnan puolesta

  Menettely : 2018/2566(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000006/2018
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000006/2018 (B8-0007/2018)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Espanjalaisiin kypsiin oliiveihin parhaillaan kohdistuvat polkumyynti- ja tasoitustullit otettiin käyttöön 13. heinäkuuta 2017, sen jälkeen, kun oli havaittu, että EU:n oliivialan vastaanottamat tuet tarkoittivat sitä, että oliivituotteita voitiin tuoda Yhdysvaltoihin markkinahintoja halvemmalla.

  Kun otetaan huomioon, että Espanjan viennin kasvulla on ollut vain hyvin vähän vaikutusta kahden yhdysvaltalaisen oliivintuottajan tilanteeseen, eniten huolestuttava näkökohta tässä tapauksessa on se, että tasoitustulleja koskevien tutkimusten kohteena ovat tietyt yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset tukitoimet, vaikka ne kuuluvat täysin WTO:n vihreän laatikon maksuihin. Nämä tasoitustulleja koskeviin tutkimuksiin liittyvät toimet, kuten perustukijärjestelmä tai nuorten viljelijöiden tuki, jotka eivät liity tuotantoon, eivät vääristä tiettyjen maatalousmarkkinoiden hintatasoa ja kansainvälistä kauppaa.

  Yhdysvaltojen kauppaministeriö otti 19. tammikuuta 2018 käyttöön espanjalaisia oliiveja koskevan yli 17 prosentin perusteettoman tasoitustullin.

  Mihin toimiin komissio on jo ryhtynyt tässä asiassa?

  Miten komissio tukee Espanjan asianomaisia yrityksiä ja mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä tämän YMP:tä koskevan uhan torjumiseksi?

  Harkitseeko komissio mahdollisuutta haastaa Yhdysvallat WTO:ssa?

  Jätetty: 30.1.2018

  Välitetty: 1.2.2018

  Määräaika: 8.2.2018

  Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2018
  Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö