Parlamento klausimas - O-000006/2018Parlamento klausimas
O-000006/2018

    JAV grėsmė ES paramai ūkiams pagal BŽŪP (Ispanijos alyvuogių atvejis)

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000006/2018
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
  Czesław Adam Siekierski
  Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vadu
  Bernd Lange
  Tarptautinės prekybos komiteto vadu

  Procedūra : 2018/2566(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000006/2018
  Pateikti tekstai :
  O-000006/2018 (B8-0007/2018)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Vykstantys tyrimai dėl antidempingo ir kompensacinio muito dėl subrendusių Ispanijos alyvuogių buvo pradėti 2017 m. liepos 13 d., padarius išvadą, kad dėl ES išmokamų alyvuogių auginimo pramonei subsidijų alyvuoges į JAV buvo galima įvežti mažesne nei rinkos kaina,

  Kadangi Ispanijos eksporto padidėjimas dviem JAV alyvuogių augintojams turėjo labai riboto poveikio, labiausiai neraminantis šio tyrimo aspektas yra tai, kad tyrimas dėl kompensacinio muito taikomas ir tam tikroms paramos priemonėms, patenkančioms į BŽŪP sritį, nors jos, pasak PPO, visiškai tenkina „žaliosios dėžes“ kriterijus. Priemonės, kurių atžvilgiu atliekamas tyrimas dėl kompensacinio muito yra – Bazinės išmokos sistema, Paramos jauniesiems priemonė ir kitos, kurios nėra susijusios su gamyba ir neiškraipo kainų lygmens konkrečiuose žemės ūkio rinkos segmentuose, nei prekybos tarptautiniu mastu.

  2018 m. sausio 19 d. Prekybos departamentas Ispanijos alyvuogėms pritaikė nepagrįstą daugiau nei 17 % dydžio kompensacinį muitą.

  Kokių veiksmų Komisija jau ėmėsi spręsdama ši klausimą?

  Kaip Komisija padeda atitinkamoms Ispanijos bendrovėms ir kokių veiksmų ji ketina imtis kovojant su šia grėsme BŽŪP?

  Ar Komisija svarsto galimybę dėl JAV veiksmų kreiptis į Pasaulio prekybos organizaciją?

  Pateikta: 30.1.2018

  Perduota: 1.2.2018

  Atsakyti iki: 8.2.2018

  Atnaujinta: 2018 m. vasario 5 d.
  Teisinė informacija - Privatumo politika