Parlementaire vraag - O-000006/2018Parlementaire vraag
O-000006/2018

  Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Czesław Adam Siekierski
namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling
Bernd Lange
namens de Commissie internationale handel

Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000006/2018
Ingediende teksten :
O-000006/2018 (B8-0007/2018)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De lopende onderzoeken op het gebied van antidumping en compenserend recht met betrekking tot rijpe olijven uit Spanje zijn ingeleid op 13 juli 2017, na de conclusie dat de subsidies die de sector in de EU ontvangt, betekenen dat olijfproducten kunnen worden ingevoerd in de Verenigde Staten onder de marktprijs.

Rekening houdend met het feit dat de toename van de Spaanse export slechts een zeer beperkte invloed heeft gehad op de situatie van de twee Amerikaanse olijfproducenten, is het belangrijkste zorgwekkende aspect van deze zaak dat het onderzoek inzake compenserende maatregelen betrekking heeft op bepaalde steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), hoewel deze volledig voldoen aan de criteria van groenedoosbetalingen volgens de WTO. De maatregelen waarop het onderzoek inzake compenserende maatregelen betrekking heeft, zijn bijvoorbeeld de basisbetalingsregeling, steun voor jonge landbouwers enz., die geen verband houden met de productie, het prijspeil op specifieke landbouwmarkten niet verstoren en geen verstorend effect hebben op de internationale handel.

Op 19 januari 2018 heeft het ministerie van Handel een ongerechtvaardigd compenserend douanerecht op Spaanse olijven ingesteld van meer dan 17 %.

Welke maatregelen heeft de Commissie al genomen om deze kwestie aan te pakken?

Hoe steunt de Commissie de betrokken Spaanse ondernemingen en welke maatregelen plant zij om deze bedreiging van het GLB te neutraliseren?

Denkt de Commissie na over de mogelijkheid de door de VS genomen maatregelen aan te vechten bij de WTO?

Ingediend: 30.1.2018

Doorgezonden: 1.2.2018

Uiterste datum beantwoording: 8.2.2018

Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2018
Juridische mededeling - Privacybeleid