Procedure : 2018/2566(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000006/2018

Ingediende teksten :

O-000006/2018 (B8-0007/2018)

Debatten :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 89kWORD 18k
30 januari 2018
O-000006/2018

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000006/2018

aan de Commissie

Artikel 128 van het Reglement

Czesław Adam Siekierski

namens de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling

Bernd Lange

namens de Commissie internationale handel


  Betreft:  Aanval van de VS op de landbouwsteun van de EU in het kader van het GLB (in de context van Spaanse olijven)

 Antwoord plenaire 

De lopende onderzoeken op het gebied van antidumping en compenserend recht met betrekking tot rijpe olijven uit Spanje zijn ingeleid op 13 juli 2017, na de conclusie dat de subsidies die de sector in de EU ontvangt, betekenen dat olijfproducten kunnen worden ingevoerd in de Verenigde Staten onder de marktprijs.

Rekening houdend met het feit dat de toename van de Spaanse export slechts een zeer beperkte invloed heeft gehad op de situatie van de twee Amerikaanse olijfproducenten, is het belangrijkste zorgwekkende aspect van deze zaak dat het onderzoek inzake compenserende maatregelen betrekking heeft op bepaalde steunmaatregelen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), hoewel deze volledig voldoen aan de criteria van groenedoosbetalingen volgens de WTO. De maatregelen waarop het onderzoek inzake compenserende maatregelen betrekking heeft, zijn bijvoorbeeld de basisbetalingsregeling, steun voor jonge landbouwers enz., die geen verband houden met de productie, het prijspeil op specifieke landbouwmarkten niet verstoren en geen verstorend effect hebben op de internationale handel.

Op 19 januari 2018 heeft het ministerie van Handel een ongerechtvaardigd compenserend douanerecht op Spaanse olijven ingesteld van meer dan 17 %.

Welke maatregelen heeft de Commissie al genomen om deze kwestie aan te pakken?

Hoe steunt de Commissie de betrokken Spaanse ondernemingen en welke maatregelen plant zij om deze bedreiging van het GLB te neutraliseren?

Denkt de Commissie na over de mogelijkheid de door de VS genomen maatregelen aan te vechten bij de WTO?

Ingediend: 30.1.2018

Doorgezonden: 1.2.2018

Uiterste datum beantwoording: 8.2.2018

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN 
Laatst bijgewerkt op: 5 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid