Pytanie poselskie - O-000006/2018Pytanie poselskie
O-000006/2018

  Atak USA na unijne dopłaty rolne w ramach WPR (w kontekście hiszpańskich oliwek)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000006/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Czesław Adam Siekierski
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bernd Lange
Komisji Handlu Międzynarodowego

Procedura : 2018/2566(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000006/2018
Teksty złożone :
O-000006/2018 (B8-0007/2018)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W dniu 13 lipca 2017 r. wszczęto postępowanie w sprawie ceł antydumpingowych i wyrównawczych dotyczące dojrzałych oliwek z Hiszpanii po tym jak stwierdzono, że dopłaty otrzymywane przez producentów oliwek w UE powodują, iż produkty z oliwek mogą być wwożone do Stanów Zjednoczonych po cenach niższych od rynkowych.

Mając na uwadze, że wzrost eksportu z Hiszpanii ma bardzo niewielki wpływ na sytuację dwóch amerykańskich producentów oliwek, najbardziej niepokojącym aspektem sprawy jest to, że w postępowaniu w sprawie ceł wyrównawczych bada się niektóre środki wsparcia stosowane w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR), mimo że w pełni spełniają one kryteria płatności kategorii zielonej obowiązujące w WTO. Środki będące przedmiotem postępowania w sprawie ceł wyrównawczych to system płatności podstawowej, pomoc dla młodych rolników itp., które nie mają związku z produkcją, nie wpływają na poziom cen na poszczególnych rynkach rolnych i nie zakłócają handlu międzynarodowego.

W dniu 19 stycznia 2018 r. Departament Handlu nałożył nieuzasadnione cło wyrównawcze na hiszpańskie oliwki w wysokości przekraczającej 17 %.

Jakie działania w tej sprawie podjęła już Komisja?

W jaki sposób Komisja wspiera firmy hiszpańskie i jakie działania są planowane w reakcji na zagrożenie, w jakim znalazła się WPR?

Czy Komisja rozważa możliwość wniesienia skargi na USA do WTO?

Przedłożone: 30.1.2018

Przekazane: 1.2.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 8.2.2018

Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności