Parlamentarno vprašanje - O-000006/2018Parlamentarno vprašanje
O-000006/2018

  Napad ZDA na kmetijsko podporo EU v okviru SKP (primer španskih oljk)

Vprašanje za ustni odgovor O-000006/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Czesław Adam Siekierski
v imenu Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja
Bernd Lange
v imenu Odbora za mednarodno trgovino

Postopek : 2018/2566(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000006/2018
Predložena besedila :
O-000006/2018 (B8-0007/2018)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Protidampinške preiskave (AD) in preiskave izravnalnih dajatev (CVD) v zvezi z zrelimi oljkami iz Španije, ki še potekajo, so bile začete 13. julija 2017, potem ko je bilo ugotovljeno, da bi bili lahko zaradi subvencij, ki jih je oljčna industrija prejela v EU, oljčni proizvodi v ZDA uvoženi po ceni, nižji od tržne.

Ob upoštevanju, da je povečanje deleža španskega izvoza imelo zelo omejen vpliv na položaj dveh ameriških proizvajalcev oljk, je glavni zaskrbljujoč vidik tega primera, da se preiskava izravnalnih dajatev osredotoča na določene podporne ukrepe v okviru skupne kmetijske politike (SKP), čeprav ti v celoti izpolnjujejo pogoje za plačila v „zeleni škatli“ Svetovne trgovinske organizacije. Ukrepi, ki so predmet preiskave izravnalnih dajatev, so recimo shema osnovnega plačila, pomoč za mlade kmete itd., ki niso povezani s proizvodnjo, ne izkrivljajo ravni cen na posameznih kmetijskih trgih in da ne izkrivljajo mednarodne trgovine.

Ameriško ministrstvo za trgovino je 19. januarja 2018 na španske oljke uvedlo neupravičeno izravnalno carino v višini več kot 17 %.

Katere ukrepe je Komisija že sprejela za reševanje tega vprašanja?

Kako Komisija podpira zadevna španska podjetja in kakšne ukrepe pripravlja za boj proti tej grožnji za SKP?

Ali Komisija razmišlja o možnosti izpodbijanja carine ZDA v okviru WTO?

Vloženo: 30.1.2018

Posredovano: 1.2.2018

Rok za odgovor: 8.2.2018

Zadnja posodobitev: 5. februar 2018
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov