Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000008/2018Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000008/2018

  Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000008/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Procedure : 2017/2951(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000008/2018
Indgivne tekster :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Vaccination er uafviseligt en af de mest omkostningseffektive folkesundhedsforanstaltninger, der er til rådighed. Udbredelsen af vaccination har udryddet kopper og gjort Europa poliofrit. Alle EU-medlemsstater anbefaler vaccination mod alvorlige og i nogle tilfælde livstruende sygdomme. Nogle vacciner er imidlertid fortsat undervurderet og underudnyttet. Til trods for - og måske på grund af - deres betydning for folkesundheden vælger et stigende antal forældre og patienter at udsætte eller nægte vaccination. Den udbredte modvilje mod vaccinationer er blevet et bekymrende fænomen på grund af omfanget af de sundhedsmæssige følger i medlemsstaterne. Nye epidemiologiske data om situationen for vaccinationer i medlemsstaterne viser et betydeligt fald i brugen af vacciner.

Fagfolk i sundhedssektoren spiller en vigtig rolle i arbejdet med at øge accepten af vacciner. Selv om der er adgang til information fra mange forskellige kilder, er ansatte i sundhedssektoren stadig den vigtigste faktor for vaccineaccept.

Hvilke foranstaltninger vil Rådet på denne baggrund træffe for at sætte ind over for modstanden mod vaccination og fremme:

  iværksættelse af en omfattende EU-handlingsplan, der sætter fokus på samfundsproblemet med vaccinationsmodstand?

  foranstaltninger til at sætte ind over for udbredelsen af upålidelig, vildledende og uvidenskabelig information om vaccination og udvikle oplysningskampagner, der kan udbrede seriøs viden om vacciner og øge vaccinationsdækningen, bl.a. med inddragelse af ansatte i sundhedssektoren?

Indgivet: 31.1.2018

Videresendt: 1.2.2018

Besvarelsesfrist: 22.2.2018

Seneste opdatering: 5. februar 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik