Parlamendi esitatud küsimus - O-000008/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000008/2018

  Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000008/2018
nõukogule
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2951(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000008/2018
Esitatud tekstid :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Vaktsineerimine on kindlasti üks kulutasuvamaid rahvatervisega seotud lahendusi. Laialdane vaktsineerimine on likvideerinud rõuged ja vabastanud Euroopa lastehalvatusest. Kõik ELi liikmesriigid soovitavad vaktsineerida tõsiste haiguste vastu, mis mõnikord võivad olla eluohtlikud. Samas on mõned vaktsiinid siiski alahinnatud ja vähekasutatud. Hoolimata vaktsineerimise mõjust rahvatervisele ja võimalik, et selle tõttu, otsustab järjest rohkem lapsevanemaid ja patsiente vaktsineerimise edasi lükata või sellest keelduda. Laialdasel vaktsineerimisest hoidumisel on liikmesriikides mitmesugused tervisega seonduvad tagajärjed, mistõttu on see muutunud murettekitavaks nähtuseks. Hiljutised epidemioloogilised andmed vaktsineerimise olukorra kohta liikmesriikides näitavad vaktsiinide kasutamise olulist vähenemist.

Vaktsineerimisega nõustumise saavutamisel on kõige tähtsam roll tervishoiutöötajatel. Nemad on hoolimata eri allikatest pärit teabe kättesaadavusest vaktsiinide vastuvõetavuse prognoosimisel kõige olulisemad.

Arvestades eeltoodut, milliseid meetmeid kavatseb nõukogu võtta selleks, et võidelda vaktsineerimisest hoidumise vastu ja edendada:

  kõikehõlmava ELi tegevuskava väljatöötamist, milles käsitletakse vaktsineerimisest hoidumise sotsiaalset probleemi?

  meetmeid, millega võidelda vaktsineerimist käsitleva ebausaldusväärse, eksitava ja mitteteadusliku teabe leviku vastu ja arendada edasi teabekampaaniaid (kaasa arvatud tervishoiutöötajatele), mis pakuvad vaktsiinide kohta täpsemat teavet ja suurendavad vaktsineeritud isikute arvu?

Esitatud: 31.1.2018

Edastatud: 1.2.2018

Vastuse tähtaeg: 22.2.2018

Viimane päevakajastamine: 5. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika