Parlamento klausimas - O-000008/2018Parlamento klausimas
O-000008/2018

  Nepasitikėjimas skiepais ir sumažėjęs pasiskiepijusių žmonių skaičius Europoje

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000008/2018
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto vadu

Procedūra : 2017/2951(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000008/2018
Pateikti tekstai :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Skiepai – tai neabejotinai viena iš ekonomiškiausių visuomenės sveikatos apsaugos priemonių. Dėl plataus masto skiepijimosi išnyko raupai ir Europoje nebepasitaiko poliomielito atvejų. Visos ES valstybės rekomenduoja skiepus norint apsisaugoti nuo sunkių ir kartais gyvybei pavojingų ligų. Vis dėlto kai kurie skiepai iki šiol yra nepakankamai vertinami ir naudojami. Nepaisant jų poveikio visuomenės sveikatai ar galbūt būtent dėl jo, vis daugiau tėvų ir pacientų nusprendžia atidėti skiepus arba visai jų atsisakyti. Plačiai paplitęs nepasitikėjimas skiepais tapo susirūpinimą keliančiu reiškiniu, nes valstybėse narėse jis sukelia įvairius su sveikata susijusius padarinius. Neseni epidemiologiniai duomenys apie skiepijimosi padėtį valstybėse narėse rodo, kad labai sumažėjo skiepų naudojimas.

Sveikatos priežiūros specialistai yra pagrindiniai skiepų priimtinumo propaguotojai. Nors esama informacijos iš įvairiausių šaltinių, skiepų tiekėjai vis dar geriausiai gali numatyti skiepų priimtinumą.

Atsižvelgiant į tai, kokių priemonių ketina imtis Taryba, siekdama spręsti skiepų vengimo klausimą ir skatinti:

  kad būtų parengtas išsamus ES veiksmų planas, kuriame keliama socialinė skiepų vengimo problema?

  kad būtų parengtos priemonės, kuriomis sprendžiamas nepatikimos, klaidinančios ir nemokslinės informacijos apie skiepus sklaidos klausimas ir toliau rengiamos informavimo kampanijos, kuriomis siekiama suteikti išsamios informacijos apie skiepus ir didinti pasiskiepijusių žmonių skaičių, taip pat ir tarp sveikatos priežiūros specialistų?

Pateikta: 31.1.2018

Perduota: 1.2.2018

Atsakyti iki: 22.2.2018

Atnaujinta: 2018 m. vasario 5 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika