Parlamenta jautājums - O-000008/2018Parlamenta jautājums
O-000008/2018

  Vilcināšanās vakcinēties un vakcinācijas līmeņa pazemināšanās Eiropā

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000008/2018
Padomei
Reglamenta 128. pants
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja komitejas vārdā

Procedūra : 2017/2951(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000008/2018
Iesniegtie teksti :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vakcinācija neapšaubāmi ir viens no izmaksu ziņā efektīvākajiem pasākumiem, ko var īstenot sabiedrības veselības jomā. Plaša mēroga vakcinācijas rezultātā ir izskaustas bakas un Eiropā vairs nav saslimstības ar poliomielītu. Visas ES dalībvalstis iesaka vakcinēties pret nopietnām, dažkārt dzīvībai bīstamām slimībām. Tomēr dažas vakcīnas vēl arvien netiek pienācīgi novērtētas un izmantotas. Ignorējot vakcīnu ietekmi uz sabiedrības veselību — vai, iespējams, tieši pateicoties šai ietekmei, — aizvien vairāk vecāku un pacientu izvēlas atlikt vakcinēšanos vai no tās atteikties. Par satraucošu tendenci ir kļuvusi plaši izplatīta vilcināšanās vakcinēties, ņemot vērā to, cik daudzas un dažādas sekas šāda vilcināšanās dalībvalstīs rada saistībā ar veselību. Jaunākie epidemioloģiskie dati par vakcinācijas situāciju dalībvalstīs liecina, ka vakcīnu izmantošana ir būtiski samazinājusies.

Lai panāktu, ka vakcinēšanās tiek vairāk akceptēta, būtiska nozīme ir veselības aprūpes speciālistiem. Ir pieejama informācija no daudziem un dažādiem avotiem, tomēr svarīgākais faktors, kurš nosaka, vai vakcinēšanās tiek akceptēta, ir attiecīgo pakalpojumu sniedzēju darbība.

Ņemot vērā iepriekšminēto, kādus pasākumus Padome plāno veikt, lai risinātu problēmu, ko rada pretestība pret vakcinēšanos, un lai panāktu:

  ka drīzumā sākas visaptveroša ES rīcības plāna īstenošana, ar kuru tiek risināta sociālā problēma, ko rada vilcināšanās vakcinēties?

  ka sekmīgāk tiek īstenoti pasākumi pret neuzticamas, maldinošas un zinātniski nepamatotas informācijas izplatīšanu par vakcināciju un tiek veidotas pamatīgākas informācijas kampaņas, kuru mērķis ir sniegt padziļinātas zināšanas par vakcīnām un palielināt vakcinācijas segumu, cita starpā arī veselības aprūpes speciālistu mērķauditorijā?

Iesniegšanas datums: 31.1.2018

Nosūtīts: 1.2.2018

Termiņš atbildei: 22.2.2018

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. februāris
Juridisks paziņojums - Privātuma politika