Întrebare parlamentară - O-000008/2018Întrebare parlamentară
O-000008/2018

  Reticența față de vaccinuri și scăderea ratelor de vaccinare în Europa

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000008/2018
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano
în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Procedură : 2017/2951(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000008/2018
Texte depuse :
O-000008/2018 (B8-0011/2018)
Voturi :
Texte adoptate :

Vaccinarea este indiscutabil una dintre măsurile cele mai eficiente din punctul de vedere al costurilor în materie de sănătate publică. Vaccinarea pe scară largă a eradicat variola și a dus la dispariția poliomielitei în Europa. Toate statele membre ale UE recomandă vaccinarea împotriva bolilor grave, care uneori pun în pericol viața. Anumite vaccinuri rămân însă subevaluate și prea puțin folosite. În ciuda sau, probabil, tocmai datorită impactului lor asupra sănătății publice, un număr tot mai mare de părinți și pacienți aleg să întârzie sau să refuze vaccinuri. Reticența față de vaccinuri întâlnită pe scară largă a devenit un fenomen îngrijorător, din cauza tuturor consecințelor legate de sănătate pe care le are în statele membre. Cele mai recente date epidemiologice privind situația vaccinării în statele membre arată o scădere semnificativă a utilizării vaccinurilor.

Profesioniștii din domeniul sănătății sunt promotorii esențiali ai acceptării vaccinurilor. În ciuda disponibilității informațiilor provenind de la o gamă largă de surse, furnizorii rămân cel mai important indicator al acceptării vaccinurilor.

Având în vedere cele de mai sus, ce măsuri intenționează Consiliul să ia pentru a aborda rezistența la vaccinare și a promova:

  lansarea unui plan de acțiune cuprinzător al UE care să ridice problema socială a reticenței față de vaccinuri?

  măsuri de combatere a răspândirii unor informații nefiabile, înșelătoare și neștiințifice referitoare la vaccinare și de consolidare a campaniilor de informare care vizează să asigure o cunoaștere aprofundată cu privire la vaccinuri și extinderea acoperirii vaccinale, inclusiv între profesioniștii din domeniul sănătății?

Depunere: 31.1.2018

Trimisă: 1.2.2018

Termen pentru răspuns: 22.2.2018

Ultima actualizare: 5 februarie 2018
Aviz juridic - Politica de confidențialitate