Postup : 2017/2951(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000009/2018

Předložené texty :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 191kWORD 18k
31. ledna 2018
O-000009/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000009/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

 Předmět: Neochota k očkování a pokles proočkovanosti v Evropě
 Odpověď na plenárním zasedání 

Očkování je bezpochyby jedním z nákladově nejúčinnějších opatření v oblasti veřejného zdraví, která jsou k dispozici. Plošné rozšíření očkování vymýtilo pravé neštovice a zbavilo Evropu dětské obrny. Všechny členské státy EU doporučují očkování proti závažným a někdy život ohrožujícím nemocem. Avšak některé očkovací látky zůstávají podhodnocené a nejsou využívány dostatečně. Navzdory jejich dopadu na veřejné zdraví, nebo možná právě kvůli němu, se zvyšuje počet rodičů a pacientů, kteří se rozhodnou očkování odložit nebo odmítnout. Kvůli celé řadě zdravotních důsledků se častá neochota k očkování stala v členských státech varovným jevem. Nedávno zveřejněné epidemiologické údaje o očkování v členských státech ukazují výrazný pokles používání očkovacích látek.

Vzhledem k výše uvedenému:

– Jak Komise hodlá neochotu k očkování řešit?

– Jak Komise zajistí, aby byl vypracován komplexní akční plán EU zabývající se tímto jevem, který je společenským problémem?

– Jaká konkrétní opatření má Komise v úmyslu přijmout, aby přispěla k vytvoření harmonizovanějšího kalendáře očkování v celé EU?

– Jak Komise hodlá řešit šíření nespolehlivých, zavádějících a nevědeckých informací o očkování a více rozvinout informační kampaně zaměřené na zprostředkování podrobnějších poznatků o očkovacích látkách a na zvýšení proočkovanosti?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 6. února 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí