Διαδικασία : 2017/2951(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000009/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Συζήτηση :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 19k
31 Ιανουαρίου 2018
O-000009/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000009/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, εξ ονόματος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

 Θέμα: Επιφυλακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό και μείωση των ποσοστών εμβολιασμού στην Ευρώπη
 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Ο εμβολιασμός συγκαταλέγεται στα πλέον αποδοτικά από πλευράς κόστους διαθέσιμα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ευλογιά και η πολιομυελίτιδα εξαλείφθηκαν στην Ευρώπη χάρη στην ευρεία χρήση εμβολίων. Όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συνιστούν τον εμβολιασμό για την πρόληψη σοβαρών νοσημάτων που μερικές φορές οδηγούν στον θάνατο. Ωστόσο, ορισμένα εμβόλια εξακολουθούν να μην εκτιμώνται και να μην χρησιμοποιούνται όσο θα έπρεπε. Παρά τον αντίκτυπο που έχουν στη δημόσια υγεία, ή ίσως εξαιτίας του, αυξανόμενος αριθμός γονέων και ασθενών επιλέγουν να καθυστερήσουν ή αρνούνται τη χορήγηση εμβολίων. Η ευρέως διαδεδομένη επιφυλακτικότητα απέναντι στα εμβόλια έχει αναδειχθεί σε ανησυχητικό φαινόμενο εξαιτίας των ποικίλων επιπτώσεών της στην υγεία σε επίπεδο κρατών μελών. Πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του εμβολιασμού στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντική μείωση στη χρήση εμβολίων.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω:

– Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει την αντίσταση αυτή στον εμβολιασμό;

– Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να εξασφαλίσει την κατάρτιση ολοκληρωμένου ενωσιακού σχεδίου δράσης σχετικά με το κοινωνικό πρόβλημα της επιφυλακτικότητας απέναντι στα εμβόλια;

– Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να διευκολύνει την εναρμόνιση του προγράμματος εμβολιασμών σε ολόκληρη την ΕΕ;

– Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αντιμετωπίσει την εξάπλωση αναξιόπιστων, παραπλανητικών και αντιεπιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τον εμβολιασμό, και να αναπτύξει περαιτέρω ενημερωτικές εκστρατείες για την παροχή πιο εμπεριστατωμένων γνώσεων όσον αφορά τα εμβόλια και για την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 6 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου