Parlamendi esitatud küsimus - O-000009/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000009/2018

Vaktsineerimisest hoidumine ja vaktsineerimise vähenemine Euroopas

Suuliselt vastatav küsimus O-000009/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni nimel

Menetlus : 2017/2951(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000009/2018
Esitatud tekstid :
O-000009/2018 (B8-0012/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Vaktsineerimine on kindlasti üks kõige kulutasuvamaid rahvatervisega seotud lahendusi. Laialdane vaktsineerimine on likvideerinud rõuged ja vabastanud Euroopa lastehalvatusest. Kõik ELi liikmesriigid soovitavad vaktsineerida tõsiste haiguste vastu, mis mõnikord võivad olla eluohtlikud. Samas on mõned vaktsiinid siiski alahinnatud ja vähekasutatud. Hoolimata vaktsineerimise mõjust rahvatervisele ja võimalik, et selle tõttu, otsustab järjest rohkem lapsevanemaid ja patsiente vaktsineerimise edasi lükata või sellest keelduda. Laialdasel vaktsineerimisest hoidumisel on liikmesriikides mitmesugused tervisega seonduvad tagajärjed, mistõttu on see muutunud murettekitavaks nähtuseks. Hiljutised epidemioloogilised andmed vaktsineerimise olukorra kohta liikmesriikides näitavad vaktsiinide kasutamise olulist vähenemist.

Arvestades eeltoodut:

– Kuidas kavatseb komisjon vaktsineerimisest hoidumise probleemi käsitleda?

– Kuidas kavatseb komisjon kindlustada, et välja töötatakse kõikehõlmav ELi tegevuskava, mis käsitleb vaktsineerimisest hoidumise sotsiaalset probleemi?

– Milliseid konkreetseid samme kavatseb komisjon võtta selleks, et vaktsineerimise ajakava ELis oleks ühtlustatum?

– Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta selleks, et võidelda vaktsineerimist käsitleva ebausaldusväärse, eksitava ja mitteteadusliku teabe leviku vastu ja arendada edasi teabekampaaniaid, mis pakuvad vaktsiinide kohta täpsemat teavet ja mille eesmärk on suurendada vaktsineeritud isikute arvu?

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika