Procedure : 2017/2951(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000009/2018

Ingediende teksten :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Debatten :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 186kWORD 18k
31 januari 2018
O-000009/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000009/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: terughoudendheid tegenover vaccins en daling van de vaccinatiegraad in Europa
 Antwoord plenaire 

Vaccinatie is ongetwijfeld een van de meest kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregelen die er zijn. Wijdverspreide vaccinatie heeft ervoor gezorgd dat pokken uitgeroeid zijn en er geen polio meer voorkomt in Europa. Alle EU-lidstaten bevelen aan te vaccineren tegen ziektes die ernstig en soms levensbedreigend zijn. Een aantal vaccins wordt echter nog steeds ondergewaardeerd en te weinig gebruikt. Ondanks de invloed van vaccins op de volksgezondheid – of misschien net als gevolg hiervan – kiest een toenemend aantal ouders en patiënten ervoor vaccinaties uit te stellen of te weigeren. De wijdverspreide terughoudendheid tegenover vaccins is door de resem gevolgen ervan op het vlak van gezondheid in de lidstaten uitgegroeid tot een zorgwekkend verschijnsel. Uit recente epidemiologische gegevens over de situatie van vaccinatie in de lidstaten blijkt dat het gebruik van vaccins aanzienlijk is teruggelopen.

Kan de Commissie in het licht hiervan antwoorden op de volgende vragen:

– Hoe denkt zij de terughoudendheid tegenover vaccins aan te pakken?

– Hoe wil zij ervoor zorgen dat er een alomvattend EU-actieplan wordt opgesteld waarmee het maatschappelijk probleem van terughoudendheid tegenover vaccins aan de orde wordt gesteld?

– Welke concrete acties plant zij om een beter geharmoniseerd schema voor vaccinaties in de hele EU te faciliteren?

– Wat wil zij doen om de verspreiding van onbetrouwbare, misleidende en onwetenschappelijke informatie over vaccinatie tegen te gaan en om informatiecampagnes te ontwikkelen die erop gericht zijn diepgaandere kennis over vaccins te verstrekken en de vaccinatiegraad te bevorderen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 6 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid