Förfarande : 2017/2951(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000009/2018

Ingivna texter :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Debatter :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 186kWORD 18k
31 januari 2018
O-000009/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000009/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa
 Svar i kammaren 

Vaccinering är utan tvekan en av våra mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärder. Genom utbredd vaccinering har smittkoppor utrotats och Europa befriats från polio. Alla EU-länder rekommenderar vaccinering mot allvarliga, ibland livshotande, sjukdomar. Vissa vaccin är dock fortfarande underskattade och underutnyttjade. Trots, eller kanske på grund av, folkhälsoeffekterna väljer allt fler föräldrar och patienter att vänta med eller helt avstå från vaccinering. Vaccineringsmotstånd är ett fenomen som, med tanke på de olika hälsorelaterade konsekvenserna i medlemsstaterna, ger anledning till oro. Nya epidemiologiska uppgifter om vaccineringsläget i medlemsstaterna visar att vaccinanvändningen minskar påtagligt.

Mot denna bakgrund undrar vi följande:

– Hur tänker kommissionen ta tag i vaccineringsmotståndet?

– Hur tänker kommissionen se till att det utarbetas en heltäckande EU-handlingsplan, i vilken vaccineringsmotståndets sociala avigsidor tas upp?

– Vilka konkreta åtgärder planerar kommissionen för att möjliggöra ett mer harmoniserat tillvägagångssätt för EU-omfattande vaccinering?

– Hur tänker kommissionen bemöta spridningen av otillförlitlig, vilseledande och ovetenskaplig information om vaccinering och utveckla informationskampanjer för att ge djupare kunskap om vaccin och öka vaccineringsgraden?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 6 februari 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy