Parlamendi esitatud küsimus - O-000012/2018Parlamendi esitatud küsimus
O-000012/2018

Põllumajandusettevõtete ohutuse küsimus ELis

Suuliselt vastatav küsimus O-000012/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Mairead McGuinness, fraktsiooni PPE nimel

Menetlus : 2018/2668(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000012/2018
Esitatud tekstid :
O-000012/2018 (B8-0015/2018)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Eurostati viimaste andmete kohaselt toimus 2015. aastal põllumajanduses, metsanduses ja kalanduses üle 500 surmaga lõppenud õnnetuse.

Vaatamata ELi tasandi tööohutusalastest meetmetest, nagu töötervishoiu ja tööohutuse direktiiv (89/391/EMÜ), on põllumajandus jäänud ohtlikuks elukutseks.

Olukorra parandamise takistusena on märgitud põllumajandusettevõtete ohutuskavade puudulikku rahastamist. Lisaks on ELi tasandil vaja tegeleda põllumajandustootjate tervise ja heaoluga.

Milliseid meetmeid saaks võtta, et mõõta Euroopa põllumajandusettevõtetes õnnetuste ja surmajuhtumite esinemist ja vähendada nende vastuvõetamatult suurt arvu?

Kas komisjoni arvates on vaja üleeuroopaliselt keskenduda põllumajandusettevõtetes toimuvatele õnnetusjuhtumitele ja põllumajandusettevõtete ohutuse küsimusele, eelkõige pakkudes liikmesriikidele valikut rahastada põllumajandusettevõtete ohutuskavu järgmise ühise põllumajanduspoliitika reformi raames?

Kas komisjonile valmistab muret, et põllumajandustootjate väikesed sissetulekud ja toiduainete tarneahelas põllumajandustootjatele avalduv katkematu surve võivad olla õnnetusjuhtumite vastuvõetamatult suure hulga üheks põhjuseks?

Viimane päevakajastamine: 6. veebruar 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika