Menettely : 2018/2668(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000012/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000012/2018 (B8-0015/2018)

Keskustelut :

PV 02/05/2018 - 30
CRE 02/05/2018 - 30

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 6kWORD 18k
2. helmikuuta 2018
O-000012/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000012/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Mairead McGuinness, PPE-ryhmän puolesta

 Aihe: Maatilojen turvallisuutta koskevat toimet EU:ssa
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Eurostatin viimeisimpien tietojen mukaan vuonna 2015 maa-, metsä- ja kalatalousalalla tapahtui 500 kuolemaan johtanutta onnettomuutta.

Maatalous on edelleen vaarallinen ammatti, vaikka unioni toteuttaa toimia työturvallisuuden parantamiseksi. Näistä toimista voidaan mainita esimerkiksi toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä annettu direktiivi (89/391/ETY).

Yksi syy siihen, miksi tilanne ei ole kohentunut, on maatilojen turvallisuutta koskevien järjestelmien rahoituksen puute. Lisäksi unionin tasolla olisi toteutettava toimia maanviljelijöiden terveyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Eurooppalaisilla maatiloilla tapahtuu liikaa tapaturmia ja kuolemaan johtavia onnettomuuksia. Mitä toimia voitaisiin toteuttaa näiden esiintymistiheyden mittaamiseksi ja vähentämiseksi?

Katsooko komissio, että maatiloilla tapahtuvia tapaturmia ja maatilojen turvallisuutta olisi käsiteltävä Euroopan tasolla? Olisiko erityisesti säädettävä, että jäsenvaltiot voivat rahoittaa maatilojen turvallisuutta koskevia järjestelmiä tulevan YMP:n uudistuksen yhteydessä?

Onko komissio huolissaan siitä, että maatilojen matalat tulot ja jatkuva paine, joka elintarvikkeiden toimitusketjussa kohdistuu maanviljelijöihin, saattavat olla osasyynä maatiloilla tapahtuvien tapaturmien suureen määrään, jota ei voida hyväksyä?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 6. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö