Procedura : 2018/2668(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000012/2018

Teksty złożone :

O-000012/2018 (B8-0015/2018)

Debaty :

PV 02/05/2018 - 30
CRE 02/05/2018 - 30

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 186kWORD 18k
2 lutego 2018
O-000012/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000012/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Mairead McGuinness, w imieniu grupy PPE

 Przedmiot: Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych w UE
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Z najnowszych danych Eurostatu wynika, że w 2015 r. w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie doszło do ponad 500 wypadków ze skutkiem śmiertelnym.

Praca w rolnictwie w dalszym ciągu pozostaje niebezpiecznym zajęciem, mimo że na szczeblu UE porusza się kwestię bezpieczeństwa w miejscu pracy, czego wyrazem jest np. dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (89/391/EWG).

Jako jeden z czynników utrudniających poprawę sytuacji podaje się brak środków finansowych na programy w zakresie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Ponadto istnieje potrzeba zajęcia się na szczeblu UE kwestią zdrowia i dobrostanu rolników.

Jakie działania można podjąć, aby określić częstotliwość występowania wypadków i liczbę ofiar śmiertelnych w europejskich gospodarstwach rolnych oraz ograniczyć ich nadmiernie wysoką liczbę?

Czy Komisja dostrzega potrzebę nagłośnienia w skali całej Europy kwestii wypadków w gospodarstwach rolnych i bezpieczeństwa w rolnictwie, zwłaszcza w kontekście kolejnej reformy wspólnej polityki rolnej, przewidującej wprowadzenie możliwości finansowania przez państwa członkowskie programów w zakresie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych?

Czy Komisja podziela obawy, że niskie dochody gospodarstw rolnych oraz niesłabnąca presja wywierana na rolników w ramach łańcucha dostaw żywności to czynniki mogące przyczyniać się do zbyt wysokiej liczby wypadków w gospodarstwach rolnych?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 6 lutego 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności