Parlamentarno vprašanje - O-000012/2018Parlamentarno vprašanje
O-000012/2018

  Varnost na kmetijah v EU

  Vprašanje za ustni odgovor O-000012/2018
  za Komisijo
  Člen 128 poslovnika
  Mairead McGuinness, v imenu skupine PPE

  Postopek : 2018/2668(RSP)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  O-000012/2018
  Predložena besedila :
  O-000012/2018 (B8-0015/2018)
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  Najnovejši podatki Eurostata kažejo, da se je v letu 2015 v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu zgodilo več kot 500 nesreč s smrtnim izidom.

  Kmetijstvo je še vedno nevaren poklic kljub ukrepom na ravni EU v zvezi z varnostjo pri delu, kot je direktiva o varnosti in zdravju pri delu (89/391/EGS).

  Ena od ovir za izboljšanje položaja naj bi bilo pomanjkanje finančnih sredstev za programe na področju varnosti na kmetiji. Poleg tega je treba na ravni EU obravnavati tudi vprašanje zdravja in dobrobiti kmetov.

  S katerimi ukrepi bi lahko merili pojavnost in znižali nesprejemljivo visoko stopnjo nesreč in smrtnih žrtev na evropskih kmetijah?

  Ali se je po mnenju Komisije treba na evropski ravni lotiti vprašanja nesreč in varnosti na kmetijah, zlasti tako, da bi v okviru naslednje reforme SKP uvedli možnosti za države članice, da financirajo programe za varnost na kmetiji?

  Ali Komisijo skrbi, da bi utegnili nizki dohodki kmetij in neizprosni pritisk na kmete v verigi preskrbe s hrano prispevati k nesprejemljivi stopnji nesreč na kmetijah?

  Zadnja posodobitev: 6. februar 2018
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov