Parlamentarno pitanje - O-000014/2018Parlamentarno pitanje
O-000014/2018

Dulje zastupničko pitanje - Sudjelovanje Izraela u projektima financiranima u okviru programa Obzor 2020.

Dulje zastupničko pitanje za pisani odgovor s raspravom O-000014/2018
upućeno Komisiji
članak 130.b
Patrick Le Hyaric, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Josu Juaristi Abaunz, Martina Anderson, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Eleonora Forenza, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Curzio Maltese, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Marina Albiol Guzmán, Marie-Christine Vergiat, Neoklis Sylikiotis, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Helmut Scholz, Marie-Pierre Vieu, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing

Postupak : 2018/2721(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
O-000014/2018
Podneseni tekstovi :
O-000014/2018 (B8-0028/2018)
Glasovanja :
Doneseni tekstovi :

Cilj istraživačkog projekta pod nazivom Law Train, koji financira Europska unija u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020. i u kojem sudjeluje Izrael, jest uskladiti i dijeliti tehnike ispitivanja među uključenim zemljama kako bi se mogle suočiti s novim izazovima međunarodnog kriminala.

Projekt raspolaže proračunom od 5 095 687,50 EUR od čega će se polovica dodijeliti uključenim izraelskim institucijama te njime među ostalima koordinira izraelsko ministarstvo sigurnosti.

1. Je li Komisija prije nego što je prihvatila sudjelovanje izraelskog ministarstva sigurnosti u tom projektu uzela u obzir njegova teška i ponovljena kršenja Financijske uredbe Europske unije (članak 106.), Konvencije protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja (članci 1. i 4.), Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (članci 7. i 8.), Povelje Europske unije o temeljnim pravima (članak 4.) i Četvrte ženevske konvencije (članci 4., 76. i 147.)?

2. S obzirom na ponovljena kršenja međunarodnog prava koja čini izraelska vlada u pogledu uvjeta pritvaranja i zatvaranja palestinskih zatvorenika, okupacije palestinskih teritorija, uništavanja civilne palestinske infrastrukture koju je financirala Europska unija i nepoštovanje rezolucija Ujedinjenih naroda, nije li došlo vrijeme da se obustavi svaka vrsta sudjelovanja izraelskih tijela u projektima financiranima iz programa Obzor 2020.?

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti