Procedure : 2018/2552(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000015/2018

Indgivne tekster :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 7kWORD 19k
6. februar 2018
O-000015/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000015/2018
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 128
Pavel Svoboda, for Retsudvalget

 Om: Offentliggørelse af selskabsskatteoplysninger for visse virksomheder og filialer (2016/0107(COD))
 Besvarelse på plenarmøde 

Den 4. juli 2017 vedtog Parlamentet sin afgørelse om forslag til offentlig landeopdelt rapportering (direktiv om landeopdelt rapportering). Dette sigter på øget gennemsigtighed og offentlig indsigt i anliggender vedrørende selskabsskat og at fremme virksomhedernes ansvar ved at indføre krav om offentliggørelse for visse virksomheder. Initiativets tætte tilknytning til virksomhedsrapportering foranledigede Kommissionen til at vælge en ændring af regnskabsdirektivet med artikel 50, stk. 1, i TEUF, som retsgrundlag. Europa-Parlamentets afgørelse, der er baseret på Retsudvalgets udtalelse af 12. januar 2017, tilslutter sig Kommissionens valg af retsgrundlag.

Med sin afgørelse gav Parlamentet mandat til at indlede forhandlinger med Rådet med henblik på vedtagelsen af direktivet. Rådet har imidlertid endnu ikke fremsat en generel tilgang, og det ser ud til, at nogle medlemsstater udfordrer det foreslåede retsgrundlag og slår til lyd for, at forslaget vedrører "skattebestemmelser" og derfor bør baseres på artikel 115 i TEUF.

I henhold til den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning er Parlamentet, Rådet og Kommissionen forpligtet til at udveksle synspunkter, hvis der påtænkes en ændring af retsgrundlaget, der medfører en ændring fra den almindelige lovgivningsprocedure.

Parlamentet er af den opfattelse, at forslaget om offentlig landeopdelt rapportering ikke har til formål at harmonisere skatterne eller at forbedre samarbejdet mellem skattemyndighederne eller skabe nye skattemæssige forpligtelser. Det pålægger kun nogle virksomheder en supplerende forpligtelse til at offentliggøre en rapport om selskabsskatteoplysninger. Det udgør derfor et redskab til god virksomhedsledelse.

Hvordan retfærdiggør Rådet sin forsinkelse og holdning vedrørende retsgrundlaget for forslaget, i betragtning af Unionens internationale forpligtelser og det presserende behov for øget gennemsigtighed af selskabsskatteoplysninger for at fremme borgernes tillid til de europæiske institutioner, navnlig i betragtning af den omstændighed, at forslaget ikke påvirker størrelsen af de nationale skatter, der skal betales? Hvilken løsning agter Rådet at foreslå? Anser Rådet denne sag for at være en prioritet? Hvad er Rådets planer om at gøre fremskridt med dette vigtige forslag, så det kan vedtages i løbet af indeværende valgperiode og under Juncker-Kommissionen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 16. februar 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik