Procedure : 2018/2552(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000015/2018

Ingediende teksten :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debatten :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 7kWORD 19k
6 februari 2018
O-000015/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000015/2018
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Pavel Svoboda, namens de Commissie juridische zaken

 Betreft: Openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren (2016/0107(COD))
 Antwoord plenaire 

Op 4 juli 2017 heeft het Parlement een besluit over het voorstel voor een richtlijn inzake verslaglegging per land (CBCR) vastgesteld. Daarmee wordt beoogd de transparantie en het publieke toezicht op de vennootschapsbelasting te verbeteren en verantwoord ondernemen te bevorderen door bepaalde ondernemingen openbaarmakingsvereisten op te leggen. Omdat het initiatief nauw verband houdt met de bedrijfsrapportage heeft de Europese Commissie gekozen voor een wijziging van de jaarrekeningenrichtlijn met artikel 50, lid 1, VWEU als rechtsgrondslag. In het besluit van het Parlement, dat is gebaseerd op het advies van de Commissie juridische zaken van 12 januari 2017, wordt de keuze van de Europese Commissie voor die rechtsgrondslag onderschreven.

Met zijn besluit geeft het Parlement een mandaat om onderhandelingen met de Raad aan te vatten met het oog op de aanneming van de richtlijn. De Raad heeft echter nog geen algemene oriëntatie vastgesteld. Blijkbaar wordt de voorgestelde rechtsgrondslag aangevochten door een aantal lidstaten, die aanvoeren dat het voorstel betrekking heeft op "fiscale bepalingen" en dus op artikel 115 VWEU moet worden gebaseerd.

Volgens het Interinstitutioneel Akkoord over beter wetgeven moeten het Parlement, de Raad en de Commissie over een beoogde wijziging van de rechtsgrondslag van gedachten wisselen wanneer die tot gevolg heeft dat er een andere procedure dan de gewone wetgevingsprocedure wordt toegepast.

Het Parlement is van mening dat het voorstel voor een richtlijn inzake openbare verslaglegging per land niet tot doel heeft belastingen te harmoniseren, de samenwerking tussen belastingautoriteiten te verbeteren of nieuwe fiscale verplichtingen op te leggen. Het beoogt louter bepaalde ondernemingen de extra verplichting op te leggen om een verslag met informatie over de winstbelasting te publiceren. Het gaat dus om een maatregelen van goede corporate governance.

Hoe rechtvaardigt de Raad, gezien de internationale verplichtingen van de Unie en de dringende noodzaak van transparantere informatie over de winstbelasting om het vertrouwen van de burgers in de Europese instellingen en de Unie te vergroten, zijn getalm en zijn standpunt over de rechtsgrondslag van het voorstel, met name gelet op het feit dat het voorstel geen invloed heeft op het bedrag van de te betalen nationale belastingen? Welke oplossing stelt de Raad voor? Beschouwt de Raad dit dossier als een prioriteit? Hoe is de Raad van plan vooruitgang te boeken met dit belangrijke voorstel, zodat het nog tijdens deze zittingsperiode en onder de Commissie-Juncker kan worden aangenomen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 16 februari 2018Juridische mededeling - Privacybeleid