Procedura : 2018/2552(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000015/2018

Teksty złożone :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debaty :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 188kWORD 19k
6 lutego 2018
O-000015/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000015/2018

do Rady

art. 128 Regulaminu PE

Pavel Svoboda

Komisji Prawnej


  Przedmiot:  Ujawnianie informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (2016/0107(COD))

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

W dniu 4 lipca 2017 r. Parlament przyjął decyzję w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w podziale na kraje. Ma to na celu poprawę przejrzystości i kontroli publicznej podatku od osób prawnych oraz wspieranie społecznej odpowiedzialności biznesu przez nakładanie na niektóre przedsiębiorstwa wymogów w zakresie ujawniania informacji. Bliskie powiązania tej inicjatywy ze sprawozdawczością przedsiębiorstw skłoniły Komisję do wyboru zmiany dyrektywy o rachunkowości z art. 50 ust. 1 TFUE jako podstawą prawną. Decyzja Parlamentu, podjęta na podstawie opinii Komisji Prawnej z dnia 12 stycznia 2017 r., jest zgodna z wyborem podstawy prawnej dokonanym przez Komisję.

Swoją decyzją Parlament udzielił mandatu do rozpoczęcia negocjacji z Radą, których celem miało być przyjęcie tej dyrektywy. Niemniej jednak Rada nie opracowała jeszcze podejścia ogólnego, a niektóre państwa członkowskie wydają się podważać podstawę prawną, sugerując, że wniosek odnosi się do „przepisów podatkowych”, a zatem powinien być oparty na art. 115 TFUE.

Zgodnie z Porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa Parlament Europejski, Rada i Komisja zobowiązane są do wymiany poglądów, jeżeli przewiduje się zmianę podstawy prawnej powodującą odstąpienie od zwykłej procedury ustawodawczej.

Parlament Europejski jest zdania, że wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie publicznej sprawozdawczości w podziale na kraje nie ma na celu harmonizacji podatków, poprawy współpracy między organami podatkowymi ani też tworzenia nowych obowiązków podatkowych. Służy on jedynie nałożeniu na niektóre przedsiębiorstwa dodatkowego obowiązku publikowania sprawozdań zawierających informacje na temat podatku dochodowego. Stanowi on zatem środek zapewniania dobrego ładu korporacyjnego.

W świetle międzynarodowych zobowiązań Unii oraz pilnej potrzeby większej przejrzystości informacji o podatku dochodowym, która pozwoli zwiększyć zaufanie obywateli do instytucji europejskich i Unii, w jaki sposób Rada tłumaczy opóźnienia i swoje stanowisko w sprawie podstawy prawnej wniosku, zwłaszcza że wniosek nie ma wpływu na kwotę należnego podatku krajowego? Jakie rozwiązania zamierza zaproponować? Czy Rada traktuje tę sprawę priorytetowo? Jak Rada zamierza postępować w sprawie tego ważnego wniosku, aby dało się go przyjąć jeszcze w trakcie obecnej kadencji i podczas mandatu J.-C Komisji Junckera?

Przedłożone: 6.2.2018

Przekazane: 7.2.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 28.2.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 16 lutego 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności