Procedură : 2018/2552(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000015/2018

Texte depuse :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Dezbateri :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 181kWORD 19k
6 februarie 2018
O-000015/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000015/2018
adresată Consiliului
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Pavel Svoboda, în numele Comisia pentru afaceri juridice

 Subiect: Comunicarea, de către anumite întreprinderi și sucursale, de informații privind impozitul pe profit (2016/0107(COD))
 Răspuns în plen 

La 4 iulie 2017, Parlamentul a adoptat decizia sa referitoare la propunerea de directivă privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte. Aceasta urmărește sporirea transparenței și a controlului public asupra impozitului pe profit și promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor prin impunerea unor cerințe privind comunicarea de informații aplicabile anumitor societăți. Legătura strânsă dintre această inițiativă și raportarea corporativă a determinat Comisia să opteze pentru modificarea Directivei contabile, pe baza articolului 50 alineatul (1) din TFUE ca temei juridic. Decizia Parlamentului, bazată pe avizul Comisiei pentru afaceri juridice din 12 ianuarie 2017, susține alegerea Comisiei în privința temeiului juridic.

Prin decizia sa, Parlamentul a acordat un mandat de începere a negocierilor cu Consiliul în vederea adoptării directivei. Cu toate acestea, Consiliul nu a prezentat încă o abordare generală și se pare că unele state membre contestă temeiul juridic propus, afirmând că propunerea privește „dispoziții fiscale” și ar trebui, prin urmare, să se întemeieze pe articolul 115 din TFUE.

În conformitate cu Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, Parlamentul, Consiliul și Comisia sunt obligate să facă schimburi de opinii dacă se are în vedere o modificare a temeiului juridic care să implice trecerea de la procedura legislativă ordinară la o altă procedură.

Parlamentul este de opinie că propunerea privind raportarea publică pentru fiecare țară în parte nu urmărește armonizarea impozitelor sau îmbunătățirea cooperării dintre autoritățile fiscale, și nici impunerea de noi obligații fiscale. Aceasta doar impune unor întreprinderi obligația suplimentară de a publica un raport conținând informații privind impozitul pe profit. Prin urmare, constituie un mijloc de bună guvernanță corporativă.

Având în vedere angajamentele internaționale ale Uniunii și nevoia urgentă de a spori transparența informațiilor privind impozitul pe profit cu scopul de a stimula încrederea cetățenilor în instituțiile europene și în Uniune, cum justifică Consiliul întârzierile din partea sa și poziția sa privind temeiul juridic al propunerii, în special în condițiile în care propunerea nu afectează cuantumul impozitelor naționale care trebuie plătite? Ce soluție intenționează să propună? Consideră Consiliul că acest dosar este prioritar? Ce planuri are Consiliul pentru a realiza progrese în privința acestei propuneri importante, astfel încât să mai poată fi adoptată în cursul actualei legislaturi și sub Comisia Juncker?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 16 februarie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate